14.12.2021, 15:00 – 16:30, Hội thảo trên web “Tái sử dụng và tái chế: Công nghệ nước Hà Lan cho Việt Nam”

Thời gian:

14.12.2021, 15:00 - 16:30 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: the Netherlands Embassy, Consulate General, and the Dutch Business Association Vietnam

Nội dung

Sự kiện này nhằm mục đích (1) Quảng bá và cập nhật/nhấn mạnh các hoạt động về nước của Hà Lan trong năm 2021 và năm 2022, (2) Xác định nhu cầu đối với các sản phẩm/dịch vụ của Hà Lan tại Việt Nam, (3) Trình bày các giải pháp về nước mà các doanh nhân Hà Lan có thể cung cấp, và (4) Thúc đẩy ngành nước của Hà Lan và tạo cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh.

Nội dung chính của webinar bao gồm: (1) Ngành nước của Hà Lan tại Việt Nam – Những điểm nổi bật của năm 2021, (2) Xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, (3) Các ứng dụng/giải pháp từ các doanh nghiệp, và (4) Các mạng lưới đang hoạt động trong lĩnh vực nước .

Hội thảo sẽ được tổ chức thông qua nền tảng Zoom từ 15:00 – 16:30 (giờ Việt Nam) | 9:00 – 10:30 (giờ Hà Lan), vào Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021.
Cần đăng ký trước tại: https://bit.ly/dutchwaterevent
Chương trình làm việc và thông tin khác: https://dbav.org.vn

 

Thể loại:

VD-Office