19.06.2021: Cuộc thi “Sáng kiến thành phố không rác” cho TP HCM bởi Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn

Đơn vị tổ chức: Circular Economy Network

Nội dung

Mạng lưới Kinh tế Tuần Hoàn (Circular Economy Network) được điều phối bởi WasteAid tổ chức cuộc thi “Sáng kiến thành phố không rác”. TP Hồ Chí Minh của Việt Nam là một trong ba thành phố được lựa chọn để chứng minh việc giải quyết các thử thách của rác thải đô thị. Yêu cầu đối với ứng viên tham gia cuộc thi là phát triển sáng kiến có lợi cho các cộng đồng nghèo và thiệt thòi bằng cách áp dụng ít nhất một trong ba trụ cột của kinh tế tuần hoàn: (1) thiết kế hệ thống không chất thải và ô nhiễm, (2) giữ các sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng, và (3) tái tạo hệ thống tự nhiên.

Mỗi giải thưởng lên tới 10000 Euro, 2 ứng viên thắng cuộc sẽ được lựa chọn cho mỗi thành phố. Ngoài ra, các ứng viên đoạt giải sẽ được hỗ trợ kinh doanh chuyên sâu và cải thiện kỹ năng thuyết trình trong tương lai.

Hạn nộp hồ sơ là 19.06.2021.

Cách thức nộp hồ sơ và thông tin chi tiết: https://circulareconomynetwork.co/challenge/

Liên hệ với WasteAid Việt Nam: Nguyễn Bích Trâm, tram.nguyen@wasteaid.org

Thể loại:

VD-Office