22.11.2021 – 03.12.2021, online: Khởi đầu kinh doanh với Việt Nam trong ngành nước

Thời gian:

22.11.- 03.12.2021

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: trAIDe GmbH

Nội dung

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Khoảng 350 công ty Đức làm việc tại đây. Họ đặc biệt quan tâm đến thị trường nước Việt Nam.
Sự kiện giới thiệu ngành  nước tại Việt Nam  được trAIDe GmbH thay mặt cho Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (BMWi) tổ chức trên nền tảng kỹ thuật sốvào ngày 22.11.-03.12.2021. Đó là về một hoạt động  tài trợ liên quan đến dự án. Nhóm đối tượng chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ của Đức (SME).

Thông tin chi tiết và đăng ký tạir: https://www.ixpos.de

hoặc tờ rơi flyer

 

Thể loại:

VD-Office