28.08.-29.08.2021 Quy Nhơn: Hội thảo quốc tế “Các giải pháp công nghệ và vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”

Thời gian:

28.08. - 29.08.2021

Địa điểm: Quy Nhơn & online

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Quy Nhơn

Nội dung

Hội thảo quốc tế về “Các giải pháp công nghệ và vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” (AMTECT2021), dự kiến vào 28.08. – 29.08.2021 tại Quy Nhơn, được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội và Đại học Quy Nhơn . Hội thảo tập trung trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất tập trung vào những tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ, xử lý môi trường và thúc đẩy phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Chủ đề chính:
– Vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và phát triển xanh;
– Các giải pháp công nghệ tiên tiến trong cải tạo và xử lý môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu;
– Các mô hình ứng dụng vật liệu nano và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp cacbon thấp, kinh tế tuần hoàn.

Hội thảo được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến, các đại biểu ngoài Việt Nam có thể tham dự trực tuyến.
Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: 15/06/2021, đến amtect2021@gmail.com
Phí hội thảo, đăng kí và thông tin chi tiết: https://forms.gle/UDStxj9L8APkxna8A

Thể loại:

VD-Office