30/9 – 1/10/2021: Hội nghị trực tuyến “Những thách thức đối với sự phát triển bền vững và hài hòa tại khu vực Đông Nam Á”

Thời gian:

30.09.-01.10.2021: 14:00 - 18:00 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: French Development Agency (AFD)

Nội dung

Biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và bất bình đẳng ngày càng tăng là ba thách thức lớn mà khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt. Những thách thức đó trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Hội nghị kéo dài hai ngày với sự tham gia của các thành viên phát triển cấp cao từ Đông Nam Á được tổ chức nhằm thảo luận và làm sáng tỏ những vấn đề này vì một tương lai bền vững ở Đông Nam Á. Nội dung chính của hội nghị là:

Ngày 1 – 30/9/2021: Phiên họp toàn thể về các thách thức đối với sự phát triển ở ĐNÁ và Hội thảo bàn tròn về hợp tác giữa ASEAN và các bên phát triển nhằm hỗ trợ các nước ĐNÁ trong quá trình chuyển đổi của họ.

Ngày 2 – ngày 1 tháng 10 năm 2021: ba bàn tròn về ba chủ đề chính được xác định trong chiến lược của tổ chức phát triển Pháp (AFD) tại Đông Nam Á, cụ thể:
– Sự hợp tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở Đông Nam Á
– Tầm quan trọng của việc duy trì đa dạng sinh học trong bối cảnh lưu vực sông Mekong đang biến đổi liên tục
– Những thách thức đối với việc đảm bảo công bằng về môi trường cho tất cả các nước Đông Nam Á

Chương trình chi tiết xem tại đây.
Đăng ký bắt buộc cho mỗi ngày hội nghị. Thông tin thêm: Conference Southeast Asia’s challenges to sustainable and inclusive development

Thể loại:

VD-Office