“Hội thảo khoa học ‘Nâng cao hiệu quả công cụ kinh tế bảo vệ môi trường”, 8h30 ngày 24/11/2021

Thời gian:

24.11.2021, 8:30 GMT+7 (whole day)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE)

Nội dung

Hội nghị sẽ được truyền hình trực tiếp từ văn phòng Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) và Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội qua Facebook, Youtube, Zalo và Tạp chí điện tử kinh tế môi trường (Tạp chí Điện tử Kinh tế Môi trường).

Sẽ có 10 báo cáo về môi trường bao gồm:
1. Đặc điểm và phân loại  công cụ kinh tế môi trường
2. Phí và thuế môi trường, lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam
3. Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường
4. Tổng hợp chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
5. Những thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
6. Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý miến dong Bắc Kạn
7. Thực trạng và cơ hội áp dụng các công cụ kinh tế để quản lý nước ở Việt Nam
8. Lĩnh vực dịch vụ môi trường ở Việt Nam – cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế
9. Sử dụng hợp lý bùn đỏ trong khai thác và chế biến của cựu du học sinh Tây Nguyên
10. Hiệu quả hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường và một số vấn đề cần quan tâm

Nguồn & thông tin thêm: “Hội thảo khoa học ‘Nâng cao hiệu quả công cụ kinh tế bảo vệ môi trường'” tại https://kinhtemoitruong.vn, truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Thể loại:

VD-Office