AKIZ

Giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp điển hình là khu công nghiệp Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ

Thời lượng

11/2009 - 09/2016

Khu vực dự án

Khu Công nghiệp Trà Nóc, Tp. Cần Thơ

Việt Nam có trên 200 khu công nghiệp (viết tắt là KCN) đang hoạt động tuy nhiên chưa có bất kỳ giải pháp xử lý nước thải bền vững nào được áp dụng. Để tìm ra những giải pháp cho tình hình trên, dự án nghiên cứu của BMBF khi đồng hành cùng với việc xây dựng một trung tâm xử lý nước thải tại khu công nghiệp ở Cần Thơ sẽ xây dựng phương án xử lý nước thải tổng hợp, một phương án có thể áp dụng được ở các khu công nghiệp khác.
Thông qua thực tiễn thử nghiệm tại các xí nghiệp được lựa chọn tại khu công nghiệp, dự án sẽ tìm ra các giải pháp phi tập trung để khử độc nước thải gần nguồn, tạo năng lượng và thu hồi các chất có giá trị. Sự áp dụng các giải pháp công nghệ cao và có hiệu quả để xử lý nước thải đòi hỏi phải có sự tương thích với những điều kiện lao động và khí hậu nhiệt đới đặc thù.
Do đó, trạm xử lý thí điểm được đặt trong container của các các công ty đối tác Đức sẽ được lắp đặt tại các nhà máy thí điểm thuộc các ngành nghề rất khác nhau: sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, chế biến hải sản, sản xuất bia và khoa học đời sống. Đồng thời cũng sẽ có những giải pháp phù hợp cho việc vận chuyển và xử lý bùn thải sinh ra từ hệ thống xử lý tập trung và phi tập trung; tương tự như vậy là kết nối việc xử lý chất thải với quản lý các bãi rác.
Việc xây dựng và thực hiện một hệ thống giám sát cho các đường xả thải gián tiếp, bao gồm một phòng thí nghiệp đặt trong container được thiết kế riêng cho các khu công nghiệp ở Việt Nam sẽ tạo ra các cơ sở dữ liệu phục vụ việc điều chỉnh công nghệ cho phù hợp cũng như để thực hiện hoạt động quản lý hành chính và tài chính cho việc xử lý nước thải. Với kết quả này, AKIZ đã được Bộ Xây dựng đề nghị góp ý cho việc sửa đổi Nghị định 88 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.