AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm lọc từ sông tại Việt Nam. Đặc biệt dự án sẽ đánh giá những lợi thế và giới hạn việc ứng dụng công nghệ này trong điều kiện khó khăn của khu vực ven sông, nơi bị ảnh hưởng mạnh bởi độ đục, chất hữu cơ, chất ô nhiễm, amoni, asen, sắt, mangan, vi sinh vật gây bệnh và nguy cơ lũ lụt  tại hai địa điểm trên sông Cầu và sông Hồng và đề ra giải pháp cho việc lắp đặt và vận hành các thiết bị sản xuất và xử lý nước. Dựa trên những dự đoán cũng như những bằng chứng thu được trong quá trình thực hiện dự án về sự thay đổi chất lượng của nước khai thác qua cách thức thấm lọc nước sông và  nước ngầm , dự án sẽ điều chỉnh và phát triển các công nghệ tiên tiến để xử lý nguồn nước thô một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cũng như  xây dựng các hệ thống giám sát phù hợp.

Kế hoạch tổng thể nhằm cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông tại Việt Nam

Thời gian

02/2019-12/2022

Địa điểm

Hà Nam và Bắc Ninh

Điều phối (Đức)

GS. TS. Thomas Grischek
Đại học Kỹ thuật và kinh tế Dresden
Khoa Xây dựngFriedrich-List-Platz 1
01069 Dresden
+49-(0)351-4623350
grischek@htw-dresden.de
https://www.htw-dresden.de/news/masterplan-uferfiltration-zur-wasserversorgung-in-vietnam

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Đoàn Thu Hà
Trường Đại học Thủy lợi
Viện Kỹ thuật tài nguyên nước
175 Tây Sơn, Q. Đống Đa -Hà Nội
+84-(0)94-8172299
thuha_ctn@TLU.edu.vn
http://en.tlu.edu.vn/

Đối tác (Đức)

 • Đại học Kỹ thuật và kinh tế Dresden
 • Trung tâm công nghệ về nước Dresden
 • Viện Hóa học về nước, Đại học kỹ thuật Dresden
 • Công ty bbe Moldaenke
 • Công ty Herbst Umwelttechnik
 • Công ty ARCADIS GERMANY
 • Công ty Aqua System
 • Công ty AUTARCON
 • Công ty UMEX Dresden

Đối tác (Việt Nam)

 • Đại học Thủy lợi
 • Cục Quản lý đê điều và kiểm soát bão, lụt Hà Nội
 • Trung tâm cung cấp nước và vệ sinh nông thông
 • Công ty TNHH cấp thoát nước tỉnh Bắc Ninh
 • Công ty TNHH cấp nước tỉnh Hải Dương
 • Công ty cấp nước và vệ sinh đô thị tỉnh Bắc Giang
VD-Office