Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật

Lời tựa:

Chúng tôi mong muốn độc giả có thể sử dụng trang mạng của chúng tôi một cách đơn giản và minh bạch. Do đó chúng tôi sẽ thông tin ở đây việc xử lý các dữ liệu cá nhân khi sử dụng trang mạng của chúng tôi.

Trách nhiệm và liên hệ
Trong khuôn khổ của Nghị định bảo mật thông tin (viết tắt là DSGVO), chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu trên trang web này là

Văn phòng Việt Đức
Nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam
Nhà 16, ngõ 4, phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 (0)24 3203 9069
Email: info@vd-office.org

Cập nhật
Việc chúng tôi sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện này có thể xảy ra. Do đó, chúng tôi khuyên bạn thỉnh thoảng xem lại chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp có những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo chúng tại những điểm dễ nhận thấy.

Xử lý dữ liệu khi truy cập trang web của chúng tôi

Truy cập dữ liệu và lưu bằng chứng

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng trình duyệt của bạn, thông tin được trao đổi giữa trình duyệt của bạn và máy chủ web của chúng tôi. Nhà cung cấp máy chủ web sẽ tự động tạo ra cái gọi là “tệp nhật ký máy chủ” và thu thập dữ liệu sau:

  • Trang web đã truy cập (tên tệp hoặc URL)
  • Thời gian truy cập (ngày & giờ)
  • Lượng dữ liệu được gửi
  • Nguồn/ tham chiếu cho việc truy cập trang web của chúng tôi (được gọi là „người giới thiệu”URL)
  • Trình duyệt đã sử dụng
  • Hệ điều hành được sử dụng
  • Địa chỉ IP được sử dụng (có thể ở dạng ẩn danh)

Việc xử lý được thực hiện theo Điều 6 khoản 1 lit. f DSGVO dựa trên mối quan tâm chính đáng của chúng tôi trong việc cải thiện tính ổn định và chức năng của trang web của chúng tôi. Các dữ liệu thu thập sẽ không được chuyển tiếp hoặc sử dụng. Nếu có dấu hiệu cụ thể về việc sử dụng bất hợp pháp trang web của chúng tôi, chúng tôi có quyền kiểm tra các tệp nhật ký máy chủ sau đó.

Cookies

Trang web này sử dụng cái gọi là “cookie”. Đây là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt thông qua trình duyệt tại một vị trí lưu trữ (ví dụ: đĩa cứng) trên thiết bị của bạn. Các cookie này trong một khuôn khổ nhất định xử lý thông tin người dùng như dữ liệu trình duyệt hoặc địa chỉ IP. Một số trong số chúng được gọi là “cookie phiên”, sẽ tự động bị xóa sau khi đóng trình duyệt của bạn. Cũng có những cookie được cài đặt để nhận ra trình duyệt của bạn vào lần truy cấp tiếp theo của bạn. Mặc dù những cái gọi là “cookie liên tục” này không bị xóa khi bạn đóng trình duyệt, chúng sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Thời lượng này có thể thay đổi tùy theo cookie. Nếu chúng tôi đã tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: bản đồ) tại một số điểm nhất định, cookie cũng có thể được đặt bởi trang web bên ngoài này. Chi tiết về các dịch vụ như vậy được liệt kê riêng bên dưới trong các phần có nhãn “Xử lý dữ liệu và dịch vụ bên ngoài”.

Với việc sử dụng cookie, chúng tôi muốn làm cho việc sử dụng trang web của chúng tôi dễ dàng và đơn giản hơn. Nếu dữ liệu cá nhân cũng được xử lý thì sẽ tuân thủ theo Điều 6, Khoản 1 b DSGVO để thực hiện hợp đồng hoặc theo Điều 6, Khoản 1 f DSGVO để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong chức năng tốt nhất có thể có của dịch vụ Internet và trong việc thiết kế các trang web sao cho thân thiện với khách hàng và hiệu quả.

Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể tự thay đổi các cài đặt này, ví dụ bằng cách hủy kích hoạt / ngăn chặn việc lưu hoặc bằng cách thông báo trực tiếp cho bạn về việc đặt cookie. Các cài đặt này khác nhau tùy theo trình duyệt Thông tin chi tiết thường có thể được tìm thấy trong menu trợ giúp của trình duyệt của bạn.

Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng nếu bạn không chấp nhận cookie, chức năng của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Xử lý dữ liệu khi liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua một hoặc nhiều địa chỉ email được cung cấp. Dữ liệu cá nhân được truyền trong quá trình này được lưu trữ tự động (Điều 6 (1) (b), (f) DSGVO hoặc § 14 TMG). Việc lưu trữ chỉ nhằm mục đích xử lý yêu cầu của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi.

Nếu yêu cầu cuối cùng đã được xử lý và làm rõ, dữ liệu trên trang web của chúng tôi sẽ bị xóa, miễn là điều này không mâu thuẫn với các yêu cầu duy trì theo luật định.

Khi liên lạc qua e-mail, bảo mật dữ liệu hoàn toàn không thể được đảm bảo, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên gửi thông tin bí mật qua đường bưu điện.

Lưu trữ và thời lượng

Tiết giảm dữ liệu rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi các quy trình được mô tả ở đây được hoàn thành hoặc tuân theo yêu cầu của thời gian lưu giữ theo luật định. Nếu những thời hạn này đã hết hạn hoặc mục đích không còn, chúng tôi sẽ xóa hoặc chặn dữ liệu này.

An ninh

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để ngăn chặn sự truy cập trái phép hoặc cố ý vào thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm, ví dụ, việc sử dụng các phương thức mã hóa như SSL. Tuy nhiên, bảo vệ tuyệt đối hoặc 100% liên quan đến việc sử dụng Internet và truyền dữ liệu là không thể.

Quyền của người liên quan

Thu hồi
Trên cơ sở của Điều 7 (3) GDPR (“Quyền rút đối tượng dữ liệu”), bạn có thể thu hồi sự chấp thuận một lần của bạn bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu có hiệu lực trong tương lai. Nếu việc xử lý thêm không dựa trên cơ sở pháp lý và dẫn tới sự xử lý không đồng thuận, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu của bạn. Tính hợp pháp của việc xử lý cho đến thời điểm thu hồi này sẽ không bị ảnh hưởng.

Vui lòng sử dụng địa chỉ liên hệ được cung cấp ở trên trong “Trách nhiệm và liên hệ”.

Thông tin và thay đổi

Trên cơ sở Điều 15 DSGVO (“Quyền thông tin của các bên liên quan”), bạn có thể yêu cầu chúng tôi cho biết liệu chúng tôi có lưu giữ những dữ liệu cá nhân nào về bạn không . Tương tự, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ sửa hoặc hoàn chỉnh dữ liệu của bạn đã được lưu trữ theo Điều 16 DSGVO (“Quyền sửa chữa”).

Vui lòng sử dụng địa chỉ liên hệ được cung cấp ở trên trong “Trách nhiệm và liên hệ”.

Phát hành, chuyển nhượng và xóa
Trong khuôn khổ của Điều 20 DSGVO (“Quyền chuyển dữ liệu”), bạn có thể nhận dữ liệu của mình được lưu trữ ở định dạng có thể đọc được bằng máy. Tất nhiên, theo Điều 17 DSGVO (“Quyền hủy bỏ”), chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu của bạn để xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp phải lưu giữ dữ liệu của bạn theo luật định.

Vui lòng sử dụng địa chỉ liên hệ được cung cấp ở trên trong “Trách nhiệm và liên hệ”.

VD-Office