Bioeconomy International

“Bioeonomy International” (Kinh tế sinh học quốc tế) hỗ trợ các đối tác từ giới khoa học và công nghiệp Đức trong các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác cùng với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế sinh học quốc tế.

Trong vòng kêu gọi này, chỉ các đối tác Đức hợp tác với các đối tác quốc tế trên thế giới (bên ngoài châu Âu) mới được tài trợ. Các đối tác quốc tế phải tự chịu trách nhiệm về tài chính khi tham gia dự án.

Hạn cuối nộp Đề cương:  13h00, ngày 14/12/2022 tại www.bioeconomy-international.de 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: TS Veronika Maria Jablonowski – Quản lý dự án Jülich, e-mail: v.jablonowski@fz-juelich.de

Thể loại:

VD-Office