Các dự án Đức tham dự Tuần lễ quốc tế về nước tại Việt Nam

Thời gian:

22.03.2019-23.03.2019

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Tổ chức Sáng kiến hợp tác về nước của Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE) đã mời các khách quốc tế tới dự Hội thảo Tuần lễ quốc tế về nước tại Việt Nam được tổ chức vào ngày 22-23/03/2019 tại Hà Nội. Các dự án của Bộ Khoa học và nghiên cứu Đức như WAKAP, VIWAT với các đối tác là Trường Tổng hợp Bochum, Karlsruhe và các công ty như SEBA, RIBEKA và Disy . Ngày Quốc tế về nước là cơ hội để trao đổi về lời kêu gọi của UN “Không ai bị bỏ lại phía sau” cũng như làm rõ tình hình của Việt Nam hiện nay.

Thể loại:

VD-Office