CAMaRSEC

Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam gắn chặt với việc tăng cường các hoạt động xây dựng và đi kèm theo đó là những thách thức về kỹ thuật và vật lý công trình.

Dự án hợp tác Đức – Việt CAMaRSEC sẽ hỗ trợ việc thực hiện và tiếp tục phát triển hoạt động xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Dựa trên sự phân tích vấn đề dưới góc độ liên ngành và nghiên cứu cơ bản, dự án sẽ xây dựng nền móng hiệu quả cho công tác nghiên cứu, xác định giá trị đặc trưng, phục vụ đào tạo, giáo dục và kết chuyển kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn quy hoạch và xây dựng của Việt Nam.

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam

Thời gian

30/06/2019-30/06/2022 và gia hạn đến 30/06/2023

Địa điểm

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Điều phối (Đức)

TS. Dirk Schwede
Trường Đại học Stuttgart
Khoa Năng lượng công trình, Công nghệ nhiệt và tích trữ năng lượng
Pfaffenwaldring 35
70563 Stuttgart
+49 711 685 62090
dirk.schwede@igte.uni-stuttgart.de
https://www.igte.uni-stuttgart.de/forschung/forschung_hrt/aktuelle/camarsec/

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng district
Hà Nội
+84 909886386
tuannv@huce.edu.vn
https://en.huce.edu.vn/   

Đối tác (Đức)

  • Trường Đại học Hamburg
  • Hiệp hội Fraunhofer Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng
  • Công ty CP Công cụ TAURUS
  • Hiệp hội hỗ trợ nghề nghiệp BFW BAU Sachsen e.V.

Đối tác (Việt Nam)

  • Viện Vật liệu xây dựng
  • Trường Đại học xây dựng (NUCE)
  • Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
  • Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
  • Công ty tư vấn xây dựng (VNCC)
VD-Office