Catch Mekong

Nhập mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long

Thời lượng

11/2014-12/2019

Khu vực dự án

Đồng bằng sông Cửu Long

Tài liệu

Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho hơn 17 triệu người sống ở 13 trong số 63 tỉnh của Việt Nam. Lũ lụt và hạn hán thường xuyên, sự gia tăng của xâm nhập mặn và nhiễm mặn của đất, nguồn nước hạn chế, việc sử dụng đất và khai thác cát không bền vững , xói lở bờ biển và bờ sông, sụt lún cũng như sự gia tăng của mực nước biển do biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.  Về lâu dài, sự ổn định của vùng đồng bằng này còn bị đe dọa bởi các công trình xây đập: sự chu chuyển trầm tích và phù sa giảm sút sẽ đẩy nhanh quá trình xói mòn và sụt lún đất .

Với những diễn tiến này, đồng bằng không thể cung cấp các dịch vụ môi trường quan trọng của nó, đặt ra cho các nhà quy hoạch và cơ quan chức năng những thách thức ngày càng tăng để bảo đảm sự quản lý khu vực một cách bền vững . Một khía cạnh quan trọng để hỗ trợ các quy trình lập kế hoạch trong bối cảnh này là xây dựng một cơ sở dữ liệu và kiến ​​thức nhất quán,  cập nhật về các chủ đề quan trọng nhất cũng như các công cụ vận hành để kết nối và phân phối thông tin hiệu quả.

Các mục tiêu

Mục tiêu bao trùm của dự án Catch-Mekong là nghiên cứu và cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến để quản lý bền vững và xuyên biên giới nguồn tài nguyên nước và đất tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án tập trung vào các mục tiêu sau:

  • Thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin và dữ liệu toàn diện cho các nhà khoa học, nhà hoạch định và người ra quyết định để đáp ứng những thách thức phát triển
  • Bổ sung lỗ hổng kiến ​​thức trong các vấn đề chính về nguồn nước, xâm nhập mặn, sử dụng đất, hình thái sông và xói mòn bờ biển.
  • Chuyển giao tri thức và công nghệ thông qua việc phát triển các công nghệ và trạm đo cảm biến thủy văn tiên tiến.
  • Hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và ra quyết định với việc tăng cường năng lực kết nối và truyền thông dữ liệu thông qua công nghệ thông tin trên nền tảng web sáng tạo.