Catch Mekong

Catch Mekong – Quan trắc sông bằng vệ tinh và cảm ứng
Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước – Từ nghiên cứu tới ứng dụng thực tiễn (IWRM)

Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho hơn 17 triệu người sống ở 13 trong số 63 tỉnh của Việt Nam. Lũ lụt và hạn hán thường xuyên, sự gia tăng của xâm nhập mặn và nhiễm mặn của đất, nguồn nước hạn chế, việc sử dụng đất và khai thác cát không bền vững , xói lở bờ biển và bờ sông, sụt lún cũng như sự gia tăng của mực nước biển do biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Về lâu dài, sự ổn định của vùng đồng bằng này còn bị đe dọa bởi các công trình xây đập: sự chu chuyển trầm tích và phù sa giảm sút sẽ đẩy nhanh quá trình xói mòn và sụt lún đất .

Với những diễn tiến này, đồng bằng không thể cung cấp các dịch vụ môi trường quan trọng của nó, đặt ra cho các nhà quy hoạch và cơ quan chức năng những thách thức ngày càng tăng để bảo đảm sự quản lý khu vực một cách bền vững . Một khía cạnh quan trọng để hỗ trợ các quy trình lập kế hoạch trong bối cảnh này là xây dựng một cơ sở dữ liệu và kiến ​​thức nhất quán và cập nhật về các chủ đề quan trọng nhất cũng như các công cụ vận hành để kết nối và phân phối thông tin hiệu quả.

Các mục tiêu

Mục tiêu bao trùm của dự án Catch-Mekong là nghiên cứu và cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến để quản lý bền vững và xuyên biên giới nguồn tài nguyên nước và đất tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án tập trung vào các mục tiêu sau:

– Thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin và dữ liệu toàn diện cho các nhà khoa học, nhà hoạch định và người ra quyết định để đáp ứng những thách thức phát triển
– Bổ sung lỗ hổng kiến ​​thức trong các vấn đề chính về nguồn nước, xâm nhập mặn, sử dụng đất, hình thái sông và xói mòn bờ biển.
– Chuyển giao tri thức và công nghệ thông qua việc phát triển các công nghệ và trạm đo cảm biến thủy văn tiên tiến.
– Hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và ra quyết định với việc tăng cường năng lực kết nối và truyền thông dữ liệu thông qua công nghệ thông tin trên nền tảng web sáng tạo.

Xâm nhập nước mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng, ảnh hưởng của khu vực thượng nguồn và những diễn biến trong tương lai (Catch Mekong)

Thời gian

11/2014 - 12/2019

Địa điểm

Đồng bằng sông Cửu Long

Điều phối (Đức)

TS. Patrick Leinenkugel
Trung tâm Hàng không và vũ trụ Đức (DLR)
Trung tâm dữ liệu viễn thám Đức (DFD)

Münchner Str. 20
82234 Weßling
+49 8153 28 1522
 patrick.leinenkugel@dlr.de
https://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang
Đại học quốc gia TP HCM
Viện Môi trường và Tài nguyên
142 Tô Hiến Thành, Quận 10
TP Hồ Chí Minh
+84 28 3865 1132
cnxquang@yahoo.com

Đối tác (Đức)

  • Đại học Julius-Maximilians Würzburg
  • Trung tâm nghiên cứu địa chất Đức (GFZ)
  • Đại học Leibniz Hannover
  • Công ty Seba Hydrometrie GmbH & Co. KG
  • Công ty EOMAP GmbH & Co. KG

Đối tác (Việt Nam)

  • Đại học Quốc gia TPHCM
  • Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TPHCM
  • Đại học Cần Thơ
  • Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)
VD-Office