Tài Nguyên và năng lượng

vietnamese sub category for “Energy”

Bài viết hiện có: 4

SAND!

Sản xuất cát thay thế và giảm thiểu rủi ro do nạo vét ở Việt Nam

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

KaWaTech Solutions

Các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp nước cho vùng núi đá

ReCall

Tái chế chất xúc tác cho sử dụng nguyên liệu hóa thạch và nguyên liệu thô có nguồn gốc sinh học trong lọc dầu