Projects

vietnamese category for “Projekte”

Bài viết hiện có: 39

Emplement!

Tăng cường các khu vực đô thị vì sự phát triển bền vững - Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Green City Lab Huế

Các giải pháp dựa vào tự nhiên để tăng cường tính chống chọi khí hậu cho các vùng đô thị ở miền Trung Việt Nam

FloodAdaptVN

Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững ở miền Trung Việt Nam

SAND!

Sản xuất cát thay thế và giảm thiểu rủi ro do nạo vét ở Việt Nam

DECIDER

Các chiến lược nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt trong hệ thống nông thôn - thành thị

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

CAMaRSEC

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam

AquaViet

Kế hoạch tổng thể nhằm cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông tại Việt Nam

ViWat Mekong

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long

Catch Mekong

Nhập mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long