finished

vietnamese sub category for “abgeschlossen”

Bài viết hiện có: 28

Catch Mekong

Nhập mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long

BioRist

Các giải pháp công nghệ mới nhằm tạo khí sinh học từ rơm rạ

ViWat Mekong Go

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

MAREX

Quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình

NAMXE

Công nghệ khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên hiếm tại Việt nam

Rapid Planning

Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng, tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển với tốc độ nhanh

WaterMiner

Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ qua thực tiễn tại một đô thị khai thác mỏ

WaKap

Giải pháp và công nghệ để tăng nguồn tài nguyên nước sẵn có thông qua việc tái sử dụng nước và khử mặn

TAKIZ

Dự án chuyển giao công nghệ xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp ở các nước đang chuyển đổi tại vùng nhiệt đới, trường hợp Việt nam

KaWaTech

Hợp tác Việt Đức nhằm triển khai các công nghệ khai thác sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước tại vùng đá vôi của Việt nam