Chịu trách nhiệm nội dung

Đăng tải thông tin theo quy định tại § 5 của Luật truyền thông Đức

Chịu trách nhiệm về nội dung cho trang website này là:

Văn phòng Việt Đức nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam

Trung tâm Việt Đức, phòng 401
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / cổng Trần Đại Nghĩa
Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84 243 218 1756
Email: info@vd-office.org

Văn phòng Việt Đức cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và đầy đủ nhưng không thể cam kết cho mọi trường hợp. Văn phòng có quyền thay đổi các bài viết hoặc xóa bỏ hoàn toàn trên trang web. Việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Văn phòng cũng không chịu trách nhiệm về độ chính xác và nội dung của các trang mạng liên kết.

VD-Office