Chuyến công tác của nhóm dự án ViWat Mekong phía Đức tại Việt Nam

Nội dung

Với sự thông qua tài trợ từ hai phía CHLB Đức và Việt Nam, nhóm nghiên cứu phía Đức thuộc dự án ViWat Mekong, nhóm Công nghệ, đã có chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam. Trong chuyến công tác này, nhóm đã thăm và thảo luận về nội dung với các đối tác Việt Nam trong dự án. Một chuyến nghiên cứu thực địa cũng được triển khai tại ĐBSCL và một hội thảo được diễn ra tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia – NAWAPI.

Dự án Viwat Mekong được lấy tựa đề là “Công nghệ tích hợp bảo vệ tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tại Đồng bang sông Cửu Long”. Nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ và giải pháp quản lý có tính thích ứng và bền vững để bảo vệ tài nguyên đất và nước, và cũng để phát triển các phương án bảo vệ. Những giải pháp đó phải được long ghép vào các nguyên lý về quản lý kinh tế xã hội cũng như về đất đai và cơ sở hạ tầng, và cũng lồng ghép vào mục tiêu và cấu trúc của quốc gia về cùng ĐBSCL.

Những thông tin về dự án chuẩn bị ViWat Mekong GO có thể được tìm thấy ở đây.

Thể loại:

VD-Office