Chuyến công tác của nhóm dự án ViWat Mekong phía Đức tại Việt Nam

Nội dung

Sau khi  dự án với các cấu phần của nó được cả hai phía CHLB Đức và Việt Nam thông qua, nhóm nghiên cứu phía Đức thuộc cấu phần Công nghệ (VIWAT-Engineering) đã có chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam. Trong chuyến công tác này, nhóm đã thăm và thảo luận về nội dung với các đối tác Việt Nam trong dự án, thực hiện nghiên cứu khảo sát thực địa tại ĐBSCL và tổ chức một hội thảo tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI).

Dự án Viwat Mekong có tựa đề là “Công nghệ tích hợp bảo vệ tài nguyên nước mặt và nước ngầm tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ và giải pháp quản lý có tính thích ứng và bền vững để bảo vệ tài nguyên đất và nước cũng như xây dựng các các phương án bảo vệ. Những giải pháp đó phải được lồng ghép vào các đề án quản lý kinh tế xã hội , quản lý đất đai và cơ sở hạ tầng  cũng như lồng ghép vào mục tiêu và cấu trúc của quốc gia đối với ĐBSCL.

Những thông tin về dự án chuẩn bị ViWat Mekong GO có thể được tìm thấy ở đây.

 

Thể loại:

VD-Office