Chuyên gia thảo luận cho dự án quản lý rác thải – KAMVie

Thời gian:

19.11.2018

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Hà Nội – ngày 19 tháng 11 năm 2018, các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý chính sách, và doanh nghiệp đã được mời đến hội thảo để định hình dự án về quản lý rác thải – dự án KAMVie.

Hội thảo diễn ra tại trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Hội thảo thảo luận các chủ đề tiềm năng cho nghiên cứu, những vấn đề cần quản lý và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề rác thải tại Việt Nam. Các ý kiến được ghi nhận và sẽ được kết hợp với các thông tin thảo luận trong cuộc hội thảo sau đó tại TP. HCM và các chuyến thực địa. Kết quả của các hoạt động sẽ được dùng để hoàn thành hồ sơ cho dự án Nghiên cứu và phát triển.

Hội đồng khoa học dự án KAMVie bao gồm Đại học kỹ thuật Berlin (TUB), Đại học Việt Đức (VGU), Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và tổ chức EverGreen Labs (EGL).

Thể loại:

VD-Office