Nhân rộng công trình bơm nước không dùng điện cho vùng khan hiếm nước

Nội dung

Sự thành công của Dự án KaWaTech về áp dụng công trình bơm nước không sử dụng điện trực tiếp tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã giúp cư dân huyện không phải chịu tình trạng khan hiếm nước. Công trình được dự kiến nhân rộng sang các địa bàn thiếu nước khác.

Nguồn và thông tin chi tiết: “Nhân rộng công trình bơm nước không điện tại vùng khan hiếm nước” tại http://www9.monre.gov.vn/monre_portlet/mvnplugin/mvncms/cds/portlet/news/detailnews/print.jsp?contentid=187754, truy cập ngày 05/06/2020.

Thể loại:

VD-Office