DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu  IPCC đã cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng nguy cơ ngập lụt tại các siêu đô thị ven biển, đặc biệt là châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh, động cơ kinh tế và thành phố lớn nhất của Việt Nam  là một ví dụ nghiêm trọng cho điều đó  và là một trong những thành phố ven biển bị ảnh hưởng nhiều nhất khi so sánh toàn cầu. Để xây dựng và thực hiện các lộ trình thích ứng bền vững, dự án Đức-Việt DECIDER  đã xây dựng một đánh giá tổng hợp về xu hướng rủi ro trong tương lai với các tác động của biến đổi khí hậu, tăng trưởng đô thị và biến động kinh tế xã hội, cũng như đánh giá so sánh các biện pháp có thể giảm thiểu rủi ro ngập lụt.

Các lộ trình thích ứng và phát triển tích hợp trong các hệ thống đô thị-nông thôn đang chuyển đổi

Thời gian

05/2019-04/2023

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh và vùng lân cận

Điều phối (Đức)

GS. TS. Matthias Garschagen
Trường Đại học Ludwig-Maximilians Munich (LMU),
Khoa Địa lý
Luisenstr. 37 80333 München
+49 89 2180-4141
m.garschagen@lmu.de

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Trần Bá Hoằng
Viện Khoa học thủy lợi miền Nam
658 Võ Văn Kiệt, P1, Q. 5
TP Hồ Chí Minh
+ 84 983309818
hoang32c@yahoo.com

Đối tác (Đức)

 • Trường Đại học Leibniz Hannover, Viện Ludwig Franzius,
 • Trường Đại học Cologne, Trung tâm nghiên cứu Nam toàn cầu
 • Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ)
 • Trường Đại học Eberhard Karls Tübingen, Viện địa lý
 • VP Thiết kế +Tư vấn rủi ro – GSTS. Greiving và đối tác
 • THINK – Viện Thuringer về Bền vững và Bảo vệ Khí hậu
 • Công ty WTM Engineers International

Đối tác (Việt Nam)

 • UBND TP HCM, Viện Nghiên cứu phát triển, (HIDS)
 • Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (SIWRR)
 • Viện Khoa học xã hội miền Nam (SISS)
 • Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP HCMC
 • Viện Quản lý kinh tế TW (CIEM)
 • Công ty Public and Environment Target (EPT)
 • Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP HCM (USSH)
VD-Office