Diễn đàn Thành phố thông minh & bền vững 2021: trực tuyến 8:30h – 16:40h ngày 24/11/2021

Thời gian:

24.11.2021, 8:30 - 16:40 GMT+7

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: RMIT University in collaboration with the Central Institute for Economic Management (CIEM) and DXCentre

Nội dung

Các diễn giả cùng nhau trao đổi về thực tiễn và kiến ​​thức về các chủ đềquan trọng của phát triển bền vững liên quan  đến sự phát triển các trung tâm đô thị ở Việt Nam. Diễn đàn sẽ chỉ ra mối liên hệ tổng hợp giữa tính bền vững và thành phố thông minh và nhũng cơ sở của định hướng duy nhất này cho các thành phố ở Việt Nam.

Các chủ đề bao gồm:
(1) SmartGovernance và sự gắn kết với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG)
(2) Block Chain Innovations
(3) Các thành phố đáng sống từ Đài quan sát đô thị Úc (The Australian Urban Observatory)
(4) Tầm nhìn của Chính phủ về phát triển thông minh và bền vững
(5) Điểm chuẩn tiến độ phát triển thành phố thông minh
(6) Hướng tới một “Việt Nam Kỹ thuật số”
(7) Du lịch thông minh, quản trị và hậu cần
(8) Quản lý chất thải bền vững và ô nhiễm nhựa
(9) Các giải pháp Thành phố Thông minh cho Biến đổi Khí hậu

Chương trình chi tiết có tại đây.

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Đăng ký miễn phí tại: https://forms.office.com

Nguồn và thông tin thêm: “Diễn đàn Thành phố Thông minh & Bền vững sẽ diễn ra trong tuần này” tại https://vi.vietnamplus.vn và “Diễn đàn Thành phố Thông minh & Bền vững” tại https://www.rmit.edu.vn, truy cập ngày 22 .11 2021.

 

Thể loại:

VD-Office