Drought-ADAPT

Tây Nguyên là vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam, với các cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như café, hạt tiêu, cao su và hoa quả. Trong những năm gần đây, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nền nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới, trong đó Tây Nguyên là vùng đang và dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan như El Niño. Hiện tượng El Niño thường xảy ra từ hai đến bảy năm và gây ra hạn hán nghiêm trọng tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp cũng như môi trường và kinh tế xã hội.

Mục tiêu của dự án thích ứng với hạn hán Drought-ADAPT là phát triển các phương pháp sáng tạo để hỗ trợ cho việc quy hoạch ngắn và dài hạn nhằm thích ứng với hạn hán và giảm thiểu các tác động tiêu cực của nó trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Dự án tập trung vào hai cấp độ sau:

 • Cập độ địa phương: Dự án cung cấp các giải pháp kĩ thuật và công nghệ sáng tạo để hỗ trợ các địa phương phát triển nông nghiệp bền vững với sản lượng cao.
 • Cấp độ vùng: Dự án phát triển các dịch vụ khí hậu sáng tạo, tư vấn chính sách và cung cấp thông tin cho các sở liên quan và cơ quan quản lý vùng về hạn hán

Dự án thực hiện các mục tiêu trên thông qua các phương pháp đổi mới sáng tạo và kết hợp liên ngành trong lĩnh vực viễn thám, thủy văn, khí tượng, khí hậu và mô hình hóa thủy văn, thủy lợi và quy hoạch cũng như là tư vấn chính sách và quản lý đất đai. Các giải pháp tương ứng sẽ được phát triển với sự hợp tác với các đối tác đến từ các trường đại học, viện nghiên cứ của Việt Nam và các sở ban ngành của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong khu vực Tây Nguyên.

 

 

 

Thích ứng với hạn hán và ảnh hưởng của El Niño ở Tây Nguyên Việt Nam

Thời gian

06/2021 – 05/2024

Địa điểm

Đắk Lắk và Đắk Nông thuộc Tây Nguyên, Việt Nam

Điều phối (Đức)

Ths. Ks. Juliane Huth
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR)
Münchner Str. 20
82234 Weßling, Germany
Email: juliane.huth@dlr.de

Điều phối (Việt Nam)

TS. Nguyễn Nghĩa Hùng
Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)
658 Võ Văn Kiệt
Q. 5,  TP Hồ Chí Minh
Email: hung@siwrr.org.vn
http://www.siwrr.org.vn/

 

 

Đối tác (Đức)

 • Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR)
 • Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ)
 • Đại học Julius Maximilians Würzburg, Viện Địa lý và Địa chất, Phòng Khoa học về Khí hậu
 • Công ty SEBA Hydrometrie GmbH & Co.KG
 • Công ty Hydroplan Ingenieurgesellschaft mbH
 • Cty nghiên cứu phi lợi nhuận adelphi  GmbH

Đối tác (Việt Nam)

 • Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)
 • Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ (STAC) thuộc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam (VNSC)

Các đối tác liên kết:

 • Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk
 • Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông
 • Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
VD-Office