Drought-ADAPT

Tây Nguyên là một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam, là nơi trồng cà phê, cao su, tiêu, điều, rau quả là những sản phẩm có tầm quan trọng đối với thị trường trong nước và có giá trị xuất khẩu cao. Đồng thời, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với khu vực dự án ở Tây Nguyên là khu vực nhạy cảm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Niño. Các sự kiện El Niño thường xảy ra từ hai đến bảy năm một lần và tại các vùng dự án thường dẫn đến hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp cũng như môi trường và lĩnh vực kinh tế xã hội. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra còn làm trầm trọng thêm vấn đềnày.

Mục tiêu của Dự án Drought-ADAPT là phát triển các giải pháp sáng tạo để hỗ trợ lập công tác lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và đề ra các giải pháp thích ứng với các tình huống hạn hán và ảnh hưởng của chúng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Dự án hoạt động ở các cấp độ khác nhau:
– địa phương: các giải pháp kỹ thuật sáng tạo về mặt kỹ thuật ở cấp thôn bản để hỗ trợ cộng đồng địa phương bảo vệ các khoản đầu tư và năng suất nông nghiệp cao của họ;
– khu vực: phát triển các dịch vụ khí hậu đổi mới để chính quyền địa phương và khu vực sử dụng.

Các mục tiêu của dự án được thực hiện thông qua các phương pháp đổi mới và cách tiếp cận kết hợp trong các lĩnh vực viễn thám, khí tượng thủy văn, xây dựng mô hình khí hậu và thủy văn, kỹ thuật và quy hoạch, cũng như trong các lĩnh vực quản lý đất đai và tư vấn chính sách. Việc xây dựng các giải pháp được thực hiện trong sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác khoa học Việt Nam và với cả các cơ quan chức năng của các tỉnh chịu trách nhiệm về khu vực lưu vực sông Srêpôk ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ở Tây Nguyên cũng như sẽ được trao đổi với các bên liên quan khác.

 

 

Thích ứng với hạn hán và ảnh hưởng của El Niño ở Tây Nguyên Việt Nam

Thời gian

06/2021 – 05/2024

Địa điểm

Đắk Lắk và Đắk Nông thuộc Tây Nguyên, Việt Nam

Điều phối (Đức)

Ths. Ks. Juliane Huth
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR)
Münchner Str. 20
82234 Weßling, Germany
Email: juliane.huth@dlr.de

Điều phối (Việt Nam)

TS. Nguyễn Nghĩa Hùng
Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)
658 Võ Văn Kiệt
Q. 5,  TP Hồ Chí Minh
Email: hung@siwrr.org.vn
http://www.siwrr.org.vn/

 

 

Đối tác (Đức)

 • Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR)
 • Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ)
 • Đại học Julius Maximilians Würzburg, Viện Địa lý và Địa chất, Phòng Khoa học về Khí hậu
 • Công ty SEBA Hydrometrie GmbH & Co.KG
 • Công ty Hydroplan Ingenieurgesellschaft mbH
 • Cty nghiên cứu phi lợi nhuận adelphi  GmbH

Đối tác (Việt Nam)

 • Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR)
 • Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ (STAC) thuộc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam (VNSC)

Các đối tác liên kết:

 • Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk
 • Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông
 • Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
VD-Office