Khởi động dự án AquaViet

Thời gian:

14.03.2019

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Hội thảo khởi động Dự án được tổ chức vào ngày 14/03/2019 tại Hà Nội. Phụ trách dự án phía Đức, GS Grischek và các đồng nghiệp Việt Nam đã thảo luận về các vấn đền cần nghiên cứu, nội dung dự án và các bước thực hiện.

Thể loại:

VD-Office