Dự án CaMaRSEC: Hội thảo đánh giá giữa kì, trực tuyến ngày 18/03/2021

Thời gian:

18 March 2021

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Hamburg University and Vietnam Institute for Building Materials

Nội dung

Ngày 18/03/2021, Trường Đại học Hamburg, CHLB Đức và Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến đánh giá giữa kì cho dự án CaMaRSEC về Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam. Hội thảo trình bày tiến độ của các gói công việc và một số kết quả liên quan đến các vật liệu thích ứng với khí hậu, các kết quả điều tra hộ gia đình, việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu tại Hà Nội. Một số công việc bị hoãn lại do ảnh hưởng của COVID-19 trong năm 2020, như gói công việc đào tạo, xây dựng năng lực. Ngoài các đối tác dự án, Hội thảo còn có sự góp mặt của các đại diện thuộc Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đức tại Việt NAM; Văn phòng Việt Đức nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam (VP Việt Đức, thuộc Bộ Nghiên cứu và Giáo dục của Đức), Tổ chức Hợp tác Phát triển của Đức (GIZ), Chương trình Hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà (PEEB), UNDP và nhà nghiên cứu về kiến trúc và xây dựng bền vững.

Chương trình hội thảo có thể tìm thấy tại đây.

Thông tin chi tiết: http://vibm.vn và https://www.tapchikientruc.com.vn

Thể loại:

VD-Office