Dự án đã hoàn thành

Rapid Planning

Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng, tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển với tốc độ nhanh

REMON

Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp Quản lý giao thông và Phát triển đô thị Hà Nội

SANSED

Khép kín chu trình tái sử dụng dưỡng chất trong nông nghiệp

SEMIZENTRAL

Các giải pháp cho hệ thống thu gom chất thải bán tập trung tại các khu vực đô thị qua thực tiễn của Hà Nội

TAKIZ

Dự án chuyển giao công nghệ xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp ở các nước đang chuyển đổi tại vùng nhiệt đới, trường hợp Việt nam

TAPIOCA

Xử lý nước thải trong công nghiệp chế biến tinh bột sắn và việc bảo vệ nguồn nước bền vững tại khu kinh tế quan trọng ở miền Nam Việt (...)

TRAIN@MINE

Quốc tế hóa việc đào tạo trong lĩnh vực khai thác mỏ để đảm bảo tính bền vững trong quản lý nguồn tài nguyên

urban.network HCM

Quy hoạch môi trường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh

ViWat Mekong Go

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

WaKap

Giải pháp và công nghệ để tăng nguồn tài nguyên nước sẵn có thông qua việc tái sử dụng nước và khử mặn

WaterMiner

Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ qua thực tiễn tại một đô thị khai thác mỏ

WISDOM

Xây dựng một hệ thống thông tin về nguồn nước phục vụ việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long Việt nam