Dự án hiện tại

AquaViet

Kế hoạch tổng thể xây dựng trên cơ sở khoa học nhằm cung cấp nước sạch qua việc lọc nước ven sông tại Việt Nam

CAMaRSEC

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam đưa tới hệ quả là lối sống và những nhu cầu của cư dân đang thay đổi, có thể thấy qua các dạng thức công trình […]

Catch Mekong

Xâm nhập nước mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng, ảnh hưởng của khu vực thượng nguồn và những diễn biến trong tương lai

DECIDER

Các quyết định cho việc thiết kế các lộ trình thích ứng và việc xây dựng mang tính tích hợp, đánh giá và điều hành  các chiến lược giảm thiểu rủi ro lũ lụt trong các hệ thống đang chuyển đổi  đô thị-nông thôn  Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ […]

Green City Lab Hue

Các giải pháp dựa vào tự nhiên để tăng cường tính chống chọi khí hậu cho các vùng đô thị ở miền Trung Việt Nam Các thành phố vừa là tác nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu đồng thời cũng là nơi đặc biệt bị ảnh hưởng do tác động của hiện tượng […]

Rapid Planning

Cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển nhanh

ReCall

Từ các vật liệu phế thải thu về các chất xúc tác loại mới cho quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và gốc gen sinh học trong công nghiệp lọc dầu

Sand!

Sản xuất cát thay thế và giảm rủi ro nạo vét ở Việt Nam Cát và sỏi là nguồn tài nguyên được khai thác nhiều nhất trên thế giới. Khối lượng cát sỏi được khai thác nhiều nhất là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và khá cách biệt so với khu […]

SHRIMPS

Solar-Aquaculture Habitats as Resource-Efficient and Integrated Multilayer Production Systems

TAKIZ

Dự án chuyển giao công nghệ xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp ở các nước đang chuyển đổi tại vùng nhiệt đới, trường hợp Việt nam

ViWat Mekong

Dự án ViWat Mekong được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự án liên ngành sẽ hoạt động từ năm 2018 đến năm 2021 và nhằm mục đích phát triển các chiến lược, khái niệm và công nghệ để góp phần […]