Dự án hiện tại

Chương trình khung FONA – Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững – cho phép các nhóm làm việc Đức-Việt thực hiện nghiên cứu về các vấn đề khác nhau ở Việt Nam.

Các dự án của Đức được tài trợ chủ yếu thông qua các hướng dẫn tài trợ của CLIENT II cũng như các hướng dẫn tài trợ của WAVE và phát triển bền vững các khu vực đô thị.

AquaViet

Kế hoạch tổng thể xây dựng trên cơ sở khoa học nhằm cung cấp nước sạch qua việc lọc nước ven sông tại Việt Nam

CAMaRSEC

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam

DECIDER

Các quyết định cho việc thiết kế các lộ trình thích ứng và phát triển tổng hợp, đánh giá và điều hành  các chiến lược giảm thiểu rủi ro ngập (...)

Emplement!

Tăng cường các khu vực đô thị vì sự phát triển bền vững - Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

FloodAdaptVN

Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững ở miền Trung Việt Nam

Green City Lab Huế

Tăng cường khả năng phục hồi khí hậu của các khu vực đô thị ở miền Trung Việt Nam thông qua các giải pháp dựa trên thiên nhiên và mở (...)

KaWaTech Solutions

Các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp nước cho vùng núi đá

Rapid Planning

Cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển nhanh

ReCall

Từ các vật liệu phế thải thu về các chất xúc tác loại mới cho quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và gốc gen sinh học trong (...)

SAND!

Sản xuất cát thay thế và giảm thiểu rủi ro do nạo vét ở Việt Nam

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

ViWat Mekong

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long