Dự án hiện tại

Chương trình khung FONA – Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững – cho phép các nhóm làm việc Đức-Việt thực hiện nghiên cứu về các vấn đề khác nhau ở Việt Nam.

Các dự án của Đức được tài trợ chủ yếu thông qua các hướng dẫn tài trợ của CLIENT II cũng như các hướng dẫn tài trợ của WAVE và phát triển bền vững các khu vực đô thị.

AquaViet

Kế hoạch tổng thể nhằm cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông tại Việt Nam

CAMaRSEC

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam

DECIDER

Các chiến lược nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt trong hệ thống nông thôn - thành thị

Emplement!

Tăng cường các khu vực đô thị vì sự phát triển bền vững - Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

FloodAdaptVN

Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững ở miền Trung Việt Nam

Green City Lab Huế

Các giải pháp dựa vào tự nhiên để tăng cường tính chống chọi khí hậu cho các vùng đô thị ở miền Trung Việt Nam

KaWaTech Solutions

Các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp nước cho vùng núi đá

ReCall

Tái chế chất xúc tác cho sử dụng nguyên liệu hóa thạch và nguyên liệu thô có nguồn gốc sinh học trong lọc dầu

SAND!

Sản xuất cát thay thế và giảm thiểu rủi ro do nạo vét ở Việt Nam

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

ViWat Mekong

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long