Dự án mới “Drought-ADAPT” nhằm thích ứng với hạn hán tại các vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam

Nội dung

Tây Nguyên là một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam, là nơi trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu, rau quả xuất khẩu. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Niño, khu vực này thường xảy ra hạn hán vào mùa khô, tác động tiêu cực đến nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước tình hình đó, mục tiêu của dự án Drought-ADAPT là phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ lập kế hoạch và đề ra các giải pháp thích ứng với tình hình hạn hán và tác động của nó trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho vùng cao nguyên miền Trung.

Các phương pháp tiếp cận dự án có tính đến các cấp độ khác nhau:
(1) Cấp địa phương hoặc thành phố: phát triển các giải pháp kỹ thuật sáng tạo để hỗ trợ cộng đồng địa phương đảm bảo các khoản đầu tư của họ và nâng cao năng suất nông nghiệp
(2) cấp khu vực: phát triển các dịch vụ khí hậu mới

Drought-ADAPT áp dụng viễn thám dữ liệu vệ tinh để xác định ảnh hưởng của các hiện tượng khí tượng cực đoan như El Niño và các sự kiện hạn hán tiếp theo đối với cây trồng. Ngoài ra, các động thái của việc sử dụng đất sẽ được nghiên cứu để xác định sự thay đổi trong sử dụng đất tại khu vực dự án. Các nguồn nước cũng sẽ được kiểm kê và đưa vào dữ liệu.

Địa điểm thực hiện dự án là các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Phía  Đức, dự án được điều phối bởi Trung tâm Dữ liệu Viễn thám của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR-DFD) và tại Việt Nam bởi Viện Nghiên cứu Tài nguyên Nước miền Nam (SIWRR).

Nguồn và thông tin thêm: “Drought-ADAPT” tại https://www.dlr.de và ““Drought-ADAPT, Anpassung an Trockenheit und Auswirkungen von El Niño im zentralen Hochland in Vietnam“ tại https://www.bmbf- client .de, truy cập vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 .

Thể loại:

VD-Office