Dự án đã hoàn thành

LEGATO

Dự án LEGATO nghiên cứu sự thay đổi cảnh quan văn hóa truyền thống ở Đông Nam Á và áp dụng những kiến thức thu được trong việc >>

LUCCi

Mục tiêu của dự án LUCCi là tạo dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược tối ưu hóa công tác quản lý nguồn tài >>

MAREX

Khai khoáng là yếu tố kinh tế quan trọng ở Việt Nam – chiếm khoảng 11% tổng sản phẩm của nền kinh tế. Đặc biệt đá và cát >>

NAMXE

Cung cấp bền vững các nguồn nguyên liệu khan hiếm, như đất hiếm (Selten Erd Element SEE) có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh >>

NaViTex

Nước thải từ nhà máy dệt và nhuộm cực kỳ độc hại và rất khó phân hủy trong hệ thống xử lý thông thường. Việt Nam là nước >>

RAME

Khai thác than đá ở tỉnh Quảng Ninh đã và đang diễn ra trong hơn 130 năm qua. Hiện nay, khoảng 95% sản lượng than đá quốc gia do tỉnh >>

Rapid Planning

Rapid Planning (Quy hoạch nhanh) là dự án nghiên cứu hướng tới sự hành động được Bộ giáo dục và nghiên cứu của Đức (BMBF) xây >>

ReCaLl

Quá trình fracking để cung cấp tài nguyên hóa thạch độc đáo dẫn đến sự năng động mạnh mẽ của thị trường. Các hóa chất >>

REMON

Dự án REMON nghiên cứu về sựu phát triển giao thông và đô thị ở Hà Nội. Ý tưởng chủ đạo của dự án là nắm bắt tức thời >>

SANSED

Việc tái sử dụng các dưỡng chất trong chất thải của con người nhằm duy trì hoặc gia tăng độ mầu mỡ của đất đã có cách >>

  • VD-Office