Dự án đã hoàn thành

SEMIZENTRAL

Hà Nội là thành phố có sự tăng dân số rất nhanh, điều đó làm cho cơ sở hạ tầng trong các cơ cấu của thành phố hiện tại >>

TAKIZ

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong  những năm gần đây. Điều này thể hiện qua số lượng gia tăng các khu công >>

TAPIOCA

Mục tiêu chính của dự án là phát triển công nghệ nhằm cải thiện chất lượng nước bề mặt tại các quốc gia đang >>

TRAIN@MINE

Như hầu hết các quốc gia có tiềm năng về tài nguyên, nhu cầu về lao động có trình độ ở Việt Nam rất lớn. Cho dù có lực lượng >>

Urban.Network HCM

Dự án nghiên cứu về siêu đô thị tập trung vào mạng lưới đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực được coi bị ảnh >>

ViWat Mekong GO

ViWat Mekong-GO là một dự án mang tính chuẩn bị  được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF). Dự án liên kết Việt >>

WaKap

Tách nước và loại bỏ a-sen nhằm cung cấp nước một cách bền vững Trước đây vài năm, nhiều nước ở vùng Đông Nam Á, trong đó >>

WaterMiner

WaterMiner là một dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức về “các >>

WISDOM

Đồng bằng sông Cửu Long mang lại nguồn lợi thiên nhiên trù phú cho hàng nghìn người dân. Tuy nhiên, do sự tăng nhanh về dân số, >>

  • VD-Office