Dự án hiện tại

Chương trình khung FONA – Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững – cho phép các nhóm làm việc Đức-Việt thực hiện nghiên cứu về các vấn đề khác nhau ở Việt Nam.

Các dự án của Đức được tài trợ chủ yếu thông qua các hướng dẫn tài trợ của CLIENT II cũng như các hướng dẫn tài trợ của WAVE và phát triển bền vững các khu vực đô thị.

CAMaRSEC

Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam gắn chặt với việc tăng cường các hoạt động xây dựng và đi kèm theo đó là những >>

DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí >>

Drought-ADAPT

Tây Nguyên là vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam, với các cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như café, hạt tiêu, cao su và hoa quả. >>

Emplement!

Những thách thức của đô thị hóa nhanh chóng: Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người, 70% trong đó sẽ >>

FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ. Đồng thời, khu vực này đang >>

Green City Lab Huế

Đô thị vừa là tác nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu đồng thời cũng là nơi đặc biệt bị ảnh hưởng do tác động của >>

REBUMAT

Nhu cầu và việc sử dụng ngày càng tăng nguyên vật liệu trong ngành xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống >>

SHOTUP

Source: Project SHOTUP

Bảo vệ sức khỏe là vấn đề quan trọng của công dân và xã hội. Tuy nhiên, các tác động liên quan đến sức khỏe chưa được >>

SHRIMPS

Chứng minh tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích là sản xuất điện mặt trời >>

ViWaT-Mekong

Dự án ViWat Mekong được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) tài trợ từ năm 2018 >>

  • VD-Office