Dự án hiện tại

Chương trình khung FONA – Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững – cho phép các nhóm làm việc Đức-Việt thực hiện nghiên cứu về các vấn đề khác nhau ở Việt Nam.

Các dự án của Đức được tài trợ chủ yếu thông qua các hướng dẫn tài trợ của CLIENT II cũng như các hướng dẫn tài trợ của WAVE và phát triển bền vững các khu vực đô thị.

AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm >>

CAMaRSEC

Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam gắn chặt với việc tăng cường các hoạt động xây dựng và đi kèm theo đó là những >>

DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí >>

Emplement!

Những thách thức của đô thị hóa nhanh chóng Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người, 70% trong đó sẽ >>

FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh , đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ . Đồng thời, khu vực này >>

Green City Lab Huế

Các thành phố vừa là tác nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu đồng thời cũng là nơi đặc biệt bị ảnh hưởng do tác động >>

KaWaTech Solutions

Trong phạm vi dự án hợp tác của nhóm KaWaTech Solutions (Mã tài trợ: 02WCL1415) do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài >>

SHRIMPS

Chứng minh tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích là sản xuất điện mặt trời >>

ViWaT-Mekong

Dự án ViWat Mekong được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) tài trợ từ năm 2018 >>

  • VD-Office