Công nghệ nước và môi trường

AKIZ

Việt Nam có trên 200 khu công nghiệp (viết tắt là KCN) đang hoạt động tuy nhiên chưa có bất kỳ giải pháp xử lý nước thải bền >>

AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm >>

Catch Mekong

Catch Mekong – Quan trắc sông bằng vệ tinh và cảm ứng Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước – Từ nghiên cứu tới ứng dụng >>

INHAND

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam đi cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp. Phần lớn hàng hóa được sản xuất >>

IWAS

Dự án liên kết IWAS đặt ra mục tiêu là tìm các giải pháp đặc thù cho hệ thống quản lý tích hợp đối với một số vấn đề >>

IWRM Vietnam

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt >>

KaWaTech

Trên cao nguyên đá vôi Đồng Văn, trải dài qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Yên Minh thuộc miền Bắc Việt Nam do những điều >>

KaWaTech Solutions

Trong phạm vi dự án hợp tác của nhóm KaWaTech Solutions (Mã tài trợ: 02WCL1415) do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài >>

NaViTex

Nước thải từ nhà máy dệt và nhuộm cực kỳ độc hại và rất khó phân hủy trong hệ thống xử lý thông thường. Việt Nam là nước >>

RAME

Khai thác than đá ở tỉnh Quảng Ninh đã và đang diễn ra trong hơn 130 năm qua. Hiện nay, khoảng 95% sản lượng than đá quốc gia do tỉnh >>

  • VD-Office