Đô thị hóa bền vững

DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí >>

Emplement!

Những thách thức của đô thị hóa nhanh chóng: Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người, 70% trong đó sẽ >>

FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ. Đồng thời, khu vực này đang >>

Green City Lab Huế

Đô thị vừa là tác nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu đồng thời cũng là nơi đặc biệt bị ảnh hưởng do tác động của >>

Rapid Planning

Rapid Planning (Quy hoạch nhanh) là dự án nghiên cứu hướng tới sự hành động được Bộ giáo dục và nghiên cứu của Đức (BMBF) xây >>

REBUMAT

Nhu cầu và việc sử dụng ngày càng tăng nguyên vật liệu trong ngành xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống >>

REMON

Dự án REMON nghiên cứu về sựu phát triển giao thông và đô thị ở Hà Nội. Ý tưởng chủ đạo của dự án là nắm bắt tức thời >>

SHOTUP

Source: Project SHOTUP

Bảo vệ sức khỏe là vấn đề quan trọng của công dân và xã hội. Tuy nhiên, các tác động liên quan đến sức khỏe chưa được >>

Urban.Network HCM

Dự án nghiên cứu về siêu đô thị tập trung vào mạng lưới đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực được coi bị ảnh >>

  • VD-Office