Nước

AKIZ

Việt Nam có trên 200 khu công nghiệp (viết tắt là KCN) đang hoạt động tuy nhiên chưa có bất kỳ giải pháp xử lý nước thải bền >>

AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm >>

Catch Mekong

Catch Mekong – Quan trắc sông bằng vệ tinh và cảm ứng Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước – Từ nghiên cứu tới ứng dụng >>

DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí >>

Drought-ADAPT

Tây Nguyên là vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam, với các cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như café, hạt tiêu, cao su và hoa quả. >>

EWATEC Coast

Trọng tâm nghiên cứu của dự án là lưu vực sông Thị Vải và rừng ngập mặn Cần Giờ ở miền Nam Việt Nam. Các khu vực khảo sát >>

FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ. Đồng thời, khu vực này đang >>

INHAND

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam đi cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp. Phần lớn hàng hóa được sản xuất >>

IWAS

Dự án liên kết IWAS đặt ra mục tiêu là tìm các giải pháp đặc thù cho hệ thống quản lý tích hợp đối với một số vấn đề >>

IWRM Vietnam

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt >>

  • VD-Office