Nước

AKIZ

Việt Nam có trên 200 khu công nghiệp (viết tắt là KCN) đang hoạt động tuy nhiên chưa có bất kỳ giải pháp xử lý nước thải bền >>

AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm >>

Catch Mekong

Catch Mekong – Quan trắc sông bằng vệ tinh và cảm ứng Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước – Từ nghiên cứu tới ứng dụng >>

DECIDER

Do hậu quả của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí >>

Drought-ADAPT

Tây Nguyên là một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam, là nơi trồng cà phê, cao su, tiêu, điều, rau quả là những >>

EWATEC Coast

Trọng tâm nghiên cứu của dự án là lưu vực sông Thị Vải và rừng ngập mặn Cần Giờ ở miền Nam Việt Nam. Các khu vực khảo sát >>

FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ. Đồng thời, khu vực này đang >>

INHAND

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam đi cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp. Phần lớn hàng hóa được sản xuất >>

IWAS

Dự án liên kết IWAS đặt ra mục tiêu là tìm các giải pháp đặc thù cho hệ thống quản lý tích hợp đối với một số vấn đề >>

IWRM Vietnam

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt >>

  • VD-Office