Emplement!

Những thách thức của đô thị hóa nhanh chóng:

Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người, 70% trong đó sẽ sống ở các thành phố. Điều này tạo ra những thách thức to lớn cho các hệ thống hạ tầng. Bất kể đó là việc cung cấp nước hoặc năng lượng, xử lý chất thải hoặc nước thải, xây dựng nhà ở hoặc cung cấp thực phẩm – tất cả đều cần phải phát triển và thực hiện các cấu trúc, quy trình và giải pháp bền vững. Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc này là coi thành phố và môi trường xung quanh là một đơn vị kinh tế xã hội và sinh thái đa chức năng và phải đưa các kiến thức thu được từ quan điểm tích hợp này vào cuộc sống.

Mục tiêu: trao quyền cho hợp tác tư duy và hành động cụ thể

Nhóm làm việc của dự án Emplement! xây dựng các phương pháp, chương trình và những phương án có khả năng chuyển giao nhằm khuyến khích và hỗ trợ  các chủ thể có liên quan trong một thành phố cụ thể và trong khu vực trong việc chuyển các chiến lược và tầm nhìn bao quát thành các biện pháp hiệu quả và bền vững.

Việc xây dựng các công cụ và phương pháp nhằm tăng cường vai trò của các tác nhân được thực hiện  trên ba cấp độ – hệ thống, công nghệ và áp dụng. Sau đó, nhóm chọn các công nghệ thích hợp để hỗ trợ sự phát triển này. Liên quan đến cấp độ thứ ba – là việc áp dụng – Emplement! sẽ xác định  những thách thức, trở ngại và tìm ra một quy trình thực hiện kết quả nghiên cứu của dự án.

Việc thực hiện phải bền vững, tức là các công nghệ phải tiết kiệm tài nguyên, có thể mở rộng, giảm phát thải và sau đó góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Nhưng chúng cũng phải bền vững về tài chính và hoạt động lâu dài. Các công nghệ và đề án cho bốn lĩnh vực hành động phải được xây dựng sao cho chúng góp phần váo khả năng chống lại hạn hán và ngập lụt.

Hoạt động nghiên cứu tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Một lĩnh vực trọng tâm cho việc thực hiện dự án là thành phố Đà Nẵng và vùng tỉnh lân cận Quảng Nam. Phù hợp với nhu cầu của khu vực, các hoạt động nghiên cứu tập trung vào bốn lĩnh vực hành động bao gồm du lịch, nông nghiệp và lâm nghiệp, công nghiệp và môi trường xây dựng.

Cơ sở hạ tầng cho quá trình thực hiện , ví dụ, Công nghệ xanh hoặc các thủ tục / phương pháp trong lĩnh vực cấp nước, cung cấp năng lượng, nước thải và xử lý chất thải, là những khía cạnh quan trọng của dự án. Điều quan trọng trong quá trình này bao gồm các khía cạnh của tính bền vững, bảo vệ khí hậu và thúc đẩy khả năng chống chịu bằng sự hợp tác sâu rộng trong bối cảnh thành thị-nông thôn.

Trong giai đoạn xác định dự án, để phục vụ cho các phân tích khoa học chi tiết tiếp theo nhóm emplement! và các tác nhân tham gia đã xác định các mô hình có thể được coi như các dự án nguyên mẫu trong bốn lĩnh vực hành động của chúng tôi.

Đối với giai đoạn R&D, các hoạt động thực hiện, tức là các dự án thí điểm, sẽ được triển hai trong bốn lĩnh vực hành động là du lịch, nông nghiệp và lâm nghiệp, công nghiệp và môi trường xây dựng. Theo đó, các dự án thí điểm được thiết kế sao cho chúng có thể được kết nối với nhau về mặt phương thức, kỹ thuật và có thể chuyển giao. Bằng các phương pháp đã được xây dựng hoặc điều chỉnh, nhóm thực hiện sẽ đồng hành và phân tích các dự án thí điểm qua việc xem xét sự kết hợp lực có thể có về phương án, kỹ thuật và liên ngành. Các thiết lập công nghệ cho bốn lĩnh vực hành động cũng sẽ được phát triển và lựa chọn tùy thuộc bối cảnh địa phương, khả năng mở rộng và khả năng hiệp đồng giữa các ứng dụng công nghệ.

Dự án góp phần vào các quá trình thực thi, tăng cường năng lực địa phương và nghiên cứu triển khai chung. Các công cụ như bảng câu hỏi, phân tích chướng ngại vật, khóa học hè và đào tạo thực tếsẽ được áp dụng. Kết quả của dự án là tạo ra một hộp công cụ.

Ai là các tác nhân tham gia?

Các nhà quy hoạch đô thị, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, ngành công nghiệp, công chúng, chính quyền địa phương, các bộ, ngườinông dân

Ví dụ:

– Đóng góp cho sự phát triển của một ngành du lịch nhạy cảm, tương thích với sinh thái
Chương trình học hè Đức-Việt với mục đích xây dựng ý tưởng cho một đề án du lịch và có chứng chỉ „Green River Valley“ (Thung lũng xanh ven sông)

– Tăng cường các biện pháp cho nông nghiệp tiết kiệm tài nguyên
Các biện pháp cải tiến và các buổi đào tạo cho nông dân về việc sử dụng bền vững tài nguyên, phân bón và thuốc trừ sâu làm cơ sở cho việc sản xuất “thực phẩm an toàn”

– Xây dựng kế hoạch hành động cho các khu công nghiệp để cải thiện tính bền vững
Triển khai công cụ thu thập dữ liệu quản lý của Đức để phân tích sự phát sinh và xử lý an toàn chất thải

– Phân tích việc sử dụng các nguồn tài nguyên và các khả năng giảm thiểu trong xây dựng
Phân tích các tòa nhà (văn phòng, khách sạn) dưới góc độ tiêu thụ (năng lượng, nước), cách thức phát sinh (chất thải, nước thải) và tiềm năng cải tiến

Tăng cường các khu vực đô thị vì sự phát triển bền vững – Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Thời gian

Giai đoạn xác định : 07/2019-12/2020; giai đoạn nghiên cứu và phát triển: 01/06/2021 - 31/05/2025

Địa điểm

Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Điều phối (Đức)

Dieter Steinbach
AT Verband
Waldburgstr. 96
70563 Stuttgart
+49 711 7355282
info@at-verband.de
https://at.p-42.net/

Điều phối (Việt Nam)

UN Habitat Vietnam
Khu Ngoại giao đoàn
298 I Kim Mã
Ba Đình
Hà Nội
+ 84 24 3823 7232
info@unhabitatvietnam.org

Đối tác (Đức)

  • Công ty IZES gGmbH
  • Trường Đại học Frankfurt/Viện thiết kế, xây dựng và địa chất
  • Trường Đại học Tübingen/ Khoa Địa lý
  • Trường Đại học Hohenheim/Khoa Kỹ thuật nông nghiệp cận nhiệt đới
  • Trường Đại học Ostfalia/ Khoa Xây dựng và kỹ thuật môi trường

Đối tác (Việt Nam)

  • Viện phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng (DISED)
  • Trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng (DAU)
  • UBND tỉnh Quảng Nam
VD-Office