Emplement!

Những thách thức của đô thị hóa nhanh chóng

Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ người, 70% trong đó sẽ sống ở các thành phố. Điều này tạo ra những thách thức to lớn cho các hệ thống hạ tầng. Bất kể đó là việc cung cấp nước hoặc năng lượng, xử lý chất thải hoặc nước thải, xây dựng nhà ở hoặc cung cấp thực phẩm – tất cả đều cần phải phát triển và thực hiện các cấu trúc, quy trình và giải pháp bền vững. Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc này là coi thành phố và môi trường xung quanh là một đơn vị kinh tế xã hội và sinh thái đa chức năng và phải đưa các kiến thức thu được từ quan điểm tích hợp này vào cuộc sống.

Mục tiêu: trao quyền cho hợp tác tư duy và hành động cụ thể

Nhóm làm việc của dự án Emplement! xây dựng các phương pháp, chương trình và những phương án có khả năng chuyển giao nhằm khuyến khích và hỗ trợ  các chủ thể có liên quan trong một thành phố cụ thể và trong khu vực trong việc chuyển các chiến lược và tầm nhìn bao quát thành các biện pháp hiệu quả và bền vững.

Việc xây dựng các công cụ và phương pháp nhằm tăng cường vai trò của các tác nhân được thực hiện  trên ba cấp độ – hệ thống, công nghệ và áp dụng. Sau đó, nhóm chọn các công nghệ thích hợp để hỗ trợ sự phát triển này. Liên quan đến cấp độ thứ ba – là việc áp dụng – Emplement! sẽ xác định  những thách thức, trở ngại và tìm ra một quy trình thực hiện kết quả nghiên cứu của dự án.

Hoạt động nghiên cứu tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Một trọng tâm của dự án Emplement! là thành phố Đà Nẵng và tỉnh lân cận Quảng Nam. Thích ứng với nhu cầu của khu vực, trọng tâm các hoạt động được đặt vào bốn lĩnh vực công việc là du lịch, nông lâm nghiệp, công nghiệp và xây dựng/môi trường hiện có.

Trong giai đoạn hiện tại dự án Emplement! và các bên liên quan xác định các dự án mẫu (Showcases) và triển khai như các dự án thử nghiệm trong bốn lĩnh vực nhằm có được những phân tích cụ thể mang tính khoa học sau đó. Để có được thiết kế phù hợp, nhóm thực hiện dự án  Emplement sử dụng các công cụ như điều tra, phân tích những trở ngại, tổ chức lớp học mùa hè và đào tạo thực tế.

Ai là các tác nhân tham gia?

Các nhà quy hoạch đô thị, các tổ chức phi chính phủ, đại diện trường đại học, ngành công nghiệp, công chúng, chính quyền địa phương, các bộ, nông dân

Ví dụ:

– Đóng góp cho sự phát triển của du lịch tinh tế, tương thích sinh thái
Chương trình học hè Đức-Việt với mục đích xây dựng ý tưởng cho một đề án du lịch và có chứng chỉ công nhận „Green River Valley“ (Thung lũng xanh ven sông)

– Tăng cường các biện pháp cho nông nghiệp tiết kiệm tài nguyên
Các biện pháp cải tiến và các buổi đào tạo cho nông dân về việc sử dụng bền vững tài nguyên, phân bón và thuốc trừ sâu làm cơ sở cho việc sản xuất “thực phẩm an toàn”

– Xây dựng kế hoạch hành động cho các khu công nghiệp để cải thiện tính bền vững
Triển khai công cụ thu thập dữ liệu quản lý của Đức để phân tích sự phát sinh và xử lý an toàn chất thải

– Phân tích việc sử dụng các nguồn tài nguyên và các khả năng giảm thiểu trong xây dựng
Phân tích các tòa nhà (văn phòng, khách sạn) dưới góc độ tiêu thụ (năng lượng, nước), cách thức phát sinh (chất thải, nước thải) và tiềm năng cải tiến

Tăng cường các khu vực đô thị vì sự phát triển bền vững – Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Thời gian

07/2019-12/2020

Địa điểm

Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Điều phối (Đức)

Dieter Steinbach
AT Verband
Waldburgstr. 96
70563 Stuttgart
+49 711 7355282
info@at-verband.de
https://at.p-42.net/

Điều phối (Việt Nam)

UN Habitat Vietnam
Khu Ngoại giao đoàn
298 I Kim Mã
Ba Đình
Hà Nội
+ 84 24 3823 7232
info@unhabitatvietnam.org

Đối tác (Đức)

  • Công ty IZES gGmbH
  • Trường Đại học Frankfurt/Viện thiết kế, xây dựng và địa chất
  • Trường Đại học Tübingen/ Khoa Địa lý
  • Trường Đại học Hohenheim/Khoa Kỹ thuật nông nghiệp cận nhiệt đới
  • Trường Đại học Ostfalia/ Khoa Xây dựng và kỹ thuật môi trường

Đối tác (Việt Nam)

  • Viện phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng (DISED)
  • Trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng (DAU)
  • UBND tỉnh Quảng Nam
VD-Office