Eurocham-Webinar ngày 29/09/2021: Triển vọng của quy trình cấp chứng chỉ công trình xanh – kết quả nghiên cứu từ dự án CAMaRSEC

Thời gian:

29.09.2021, 14:00 - 15:30 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Eurocham

Nội dung

Eurocham-Webinar với tiêu đề “Phát triển bền vững cho lĩnh vực xây dựng của Việt Nam: Triển vọng của quy trình cấp chứng chỉ công trình xanh – kết quả nghiên cứu từ dự án CAMaRSEC” sẽ nêu bật tiềm năng của quy trình chứng nhận công trình xanh trong các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tính bền vững trong lĩnh vực xây dựng . Đó là cách thức đối phó với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam bởi sự bùng nổ các hoạt động xây dựng  trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nơi các tòa nhà đóng góp khoảng 40% lượng khí thải toàn cầu.

Dự án CAMaRSEC sẽ trình bày kết quả nghiên cứu dựa trên một cuộc khảo sát rộng rãi  các hộ gia đình về các tòa nhà cao tầng xây dựng thông thường và đã được được cấp chứng chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh với trọng tâm là hành vi của người sử dụng và mức tiêu thụ điện năng.

Webinar được tổ chức trực tuyến bằng ứng dụng zoom vào lúc 2:00 – 3:30 chiều (GMT + 7) ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Tham khảo chương trình hội thảo tại đây.

VD-Office