FloodAdaptVN

Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững ở miền Trung Việt Nam

Thời lượng

08/2019-01/2021

Khu vực dự án

TP Huế và các vùng lân cận

Miền Trung Việt Nam được đặc trưng bởi quá trình đô thị hóa mạnh , đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ . Đồng thời, khu vực này đang phải đối mặt với lượng mưa gia tăng và các cơn mưa lớn gây ra bởi biến đổi khí hậu, cùng với việc thay đổi cách thức sử dụng đất làm cho ngập lụt thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Trong bối cảnh trên, dự án FloodAdaptVN hướng vào các mục tiêu sau:

  • tìm hiểu các điểm nóng lũ lụt hiện tại và lên các kịch bản chi tiết của rủi ro lũ lụt
  • nghiên cứu các  điểm khởi đầu cũng như những rào cản của việc thực hiện các giải pháp dựa trên hệ sinh thái nhằm giảm thiểu và thích ứng với các rủi ro ngập lụt, cũng như tìm các giải pháp bảo hiểm cho rủi ro khí hậu
  • phát triển công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định đối với việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp thích ứng theo mức giảm thiểu tác động của chúng và chị phí hiệu quả.

Dựa trên thiết kế nghiên cứu liên ngành, FloodAdaptVN xây dựng một mạng lưới kết nối các nhóm lợi ích địa phương và quốc gia cũng như các chuyên gia quốc tế để đạt được các mục tiêu nêu trên và đưa chúng vào các quy trình quyết sách liên quan của địa phương, quốc gia (v.d. các kế hoạch thích ứng quốc gia) hoặc quốc tế (ví dụ: Chính sách khung Sendai)

Với những cơ sở vững chắc đạt được trong giai đoạn chuẩn bị cho ý tưởng xin ​​tài trợ của BMBF, giai đoạn định nghĩa dự án sẽ phải xác định rõ hơn nhu cầu của địa phương, tinh chỉnh ý tưởng của dự án và xác định các đối tác còn thiếu. Ngoài ra các bên sẽ cùng nhau xây dựng và trình đề án cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển  (Research & Development – R & D).

Khu vực nghiên cứu là khu vực thành phố ven biển Huế và vùng lân cận. Nghiên cứu khả thi cho giai đoạn R & D cũng chính là một nghiên cứu trường hợp thử nghiệm được thực hiện bằng phân tích viễn thám đa nhiệm, với mô hình lũ ngược, những đánh giá vềkết quả thể hiện ban đầu và mức nhạy cảm  cũng như các giải pháp điều chỉnh thử nghiệm và giải pháp bảo hiểm tại một khu vực đô thị phát triển  ở thành phố Huế.

Kết quả của dự án thí điểm này là sản phẩm chung với Ủy ban phòng chống thiên tai và cứu nạn và Bộ Tài nguyên & Môi trường và chúng sẽ được cập nhật nguyên mẫu trong Hệ thống thông tin và Hệ thống hỗ trợ quyết định không gian (Spatial decision support system – SPSC)