FloodAdaptVN

Miền Trung Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, đặc biệt là ở các thành phố vừa và nhỏ. Đồng thời, khu vực này đang phải đối mặt với lượng mưa gia tăng và các cơn mưa lớn gây ra bởi biến đổi khí hậu, cùng với việc thay đổi cách thức sử dụng đất làm cho ngập lụt thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Trong bối cảnh trên, dự án FloodAdaptVN hướng vào các mục tiêu sau:

 • tìm hiểu các điểm nóng ngập lụt hiện tại và lên các kịch bản chi tiết của nguy cơ ngập lụt
 • nghiên cứu các điểm khởi đầu cũng như những rào cản của việc thực hiện các giải pháp dựa trên hệ sinh thái nhằm giảm thiểu và thích ứng với các rủi ro ngập lụt, cũng như tìm các giải pháp bảo hiểm cho rủi ro khí hậu
 • xây dựng công cụ hỗ trợ cho việc quyết định thứ tự ưu tiên trong các biện pháp thích ứng dựa trên mức giảm thiểu tác động và chị phí của các biện pháp nà
 • Thúc đẩy phát triển năng lự

Giai đon xác đnh ni dung nghiên cu (08/2019 – 03/2021)

Với những cơ sở vững chắc đạt được trong giai đoạn chuẩn bị cho ý tưởng xin ​​tài trợ của BMBF, trong giai đoạn này dự án sẽ phải xác định rõ hơn nhu cầu của địa phương, tinh chỉnh ý tưởng của dự án và xác định các đối tác còn thiếu. Ngoài ra các bên sẽ cùng nhau xây dựng và trình đề án cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển  (Research & Development – R & D).

Địa bàn nghiên cứu là thành phố ven biển Huế và vùng lân cận. Nghiên cứu khả thi cho giai đoạn R & D chính là một thử nghiệm được thực hiện thông qua phân tích viễn thám đa mục tiêu, với mô hình lũ ngược, những đánh giá về kết quả  ban đầu và mức dễ bị tổn thương  cũng như các giải pháp điều chỉnh thử nghiệm và bảo hiểm cho một khu vực đô thị phát triển ở Huế.

Giai đon R&D (04/2021 – 03/2025)

Trong giai đoạn này, các phương pháp tiếp cận được phát triển trong giai đoạn định nghĩa được tinh chỉnh và áp dụng với sự hợp tác của các nhà đóng góp học thuật địa phương và các bên liên quan.

L trình

Trong khuôn khổ dự án FloodAdaptVN, các hoạt động chính sau đây sẽ được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác có liên quan nhằm hỗ trợ cán bộ địa phương trong việc quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt hiện tại và trong tương lai:

 • Phân tích các rủi ro lũ lụt hiện tại thông qua ảnh viễn thám, các mô hình thủy văn và dữ liệu tại chỗ
 • Mô hình hóa những rủi ro lũ lụt hiện tại và tương lai dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu
 • Đánh giá sự ảnh hưởng và tổn thương hiện tại của hộ dân, các công trình đối với lũ và xây dựng các kịch bản tương lai
 • Đánh giá tiềm năng của các giải pháp giảm nhẹ, chuyển giao rủi ro và thích nghi với lũ (tập trung vào các giải pháp dựa vào hệ sinh thái)
 • Đánh giá khuôn khổ pháp lý và chính sách và lồng ghép các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro lũ lụt vào thực tiễn quy hoạch hiện hành
 • Tích hợp các dữ liệu khoa học và kiến thức bản địa từ người dân và các nhân tố có liên quan vào hệ thống thông tin về rủi ro lũ lụt (FRAME)
 • Đánh giá các lợi ích liên quan đến bảo hiểm
 • Đầu tư vào nâng cao năng lực và trao đổi kiến ​​thức giữa các cơ sở Đức và Việt Nam

Tích hp, liên ngành và hp tác trong thiết kế nghiên cu

FloodAdaptVN thiết kế và phát triển các ý tưởng sáng tạo cùng với một số bên liên quan trong và ngoài dự án. Việc tất cả các bên liên quan cùng nhau thiết kế từ khi lên ý tưởng dự án đầu tiên cho đến khi thực hiện cuối cùng là phương pháp nhằm tạo ra các kết quả khả thi  cho các giải pháp bền vững và thực hiện chúng. Với cách thiết kế nghiên cứu liên ngành và xuyên ngành sẽ tích hợp được các phương pháp và kinh nghiệm trong quy hoạch không gian, thủ tục pháp lý, hoạch định chính sách, viễn thám vệ tinh, xử lý dữ liệu không gian, lập mô hình lũ lụt, biến đổi khí hậu, đánh giá rủi ro và nguy cơ, v.v.

Nghiên cu công khai và minh bch

FloodAdaptVN tuân theo các nguyên tắc CÔNG BẰNG để đảm bảo sự công khai và minh bạch trong thực tiễn nghiên cứu và đảm bảo khả năng tiếp cận, truy cập, tương tác và tái sử dụng các dữ liệu và kết quả nghiên cứu.

 

Tích hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam

Thời gian

Giai đoạn Xác định nội dung nghiên cứu: 08/2019 - 03/2021; Giai đoạn Nghiên cứu và phát triển : 04/2021 - 03/202508/2019-01/2021

Địa điểm

Huế và vùng phụ cận

Điều phối (Đức)

TS. Felix Bachofer
Trung tâm hàng không vũ trụ Đức  (DLR)
82234 Weßling
+49 8153 28-3183
felix.bachofer@dlr.de

Điều phối (Việt Nam)

PGS.TS.  Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Trường Quốc tế, Đại học Huế
4 Lê Lợi
TP Huế
+84 234 3848561
nhklinh@ hueuni.edu.vn

Đối tác (Đức)

 • Trung tâm Hàng không Vụ trụ Đức, Phòng Biến động đất bề mặt
 • Trường Đại học Liên hợp quốc, Viện an ninh môi trường và con người (UNU-EHS)
 • Trường Đại học Eberhard Karls Tuebingen, Viện Địa lý
 • Trường Đại học Ludwig-Maximilians Munich (LMU), Khoa Địa lý
 • Tổ chức Sáng kiến bảo hiểm khí hậu Munich (MCII)
 • Công ty IZES
 • Công ty GEOMER

Đối tác (Việt Nam)

 • Trường Quốc tế Đại học Huế (HUIS)
 • Trường Đại học khoa học Huế/ Khoa Hóa
 • UBND TP Huế
 • Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Bộ Tài nguyên môi trường/ Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
VD-Office