Giới thiệu

Văn phòng Việt Đức nghiên cứu về bền vững tại Việt Nam hỗ trợ sự hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và CHLB Đức trên các lĩnh vực về nước, môi trường và bền vững, đặc biệt là các dự án hợp tác nghiên cứu song phương do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu LB Đức và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tài trợ.

Liên hệ với chúng tôi:
TS Ute Arnold  – TS Huỳnh Thị Phương Linh  –  Hoàng Lan Hương

Địa chỉ:
Trung tâm Việt Đức (VDZ)
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Phố Đại Cồ Việt, Hà Nội Việt Nam
Điện thoại: +84 24 321 817 56
E-Mail: info@vd-office.org