Green City Lab Huế

Các thành phố vừa là tác nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu đồng thời cũng là nơi đặc biệt bị ảnh hưởng do tác động của hiện tượng đó. Dân số đông cùng với mật độ cao của các cơ sở và hạ tầng tiêu thụ nhiều năng lượng trong một không gian hẹp dẫn đến phát thải CO2 cao, trong khi đó việc chuyển đổi đất và thảm thực vật tự nhiên dẫn đến sự hình thành các đảo nhiệt đô thị và làm mất đi khả năng giữ nước và tiềm năng thấm nước của đất trong mùa mưa. Các giải pháp phối hợp nhằm giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu với mục đích tăng cường khả năng chống chọi của đô thị trở thành thiết yếu trong quy hoạch đô thị. Trong hoàn cảnh đó, các giải pháp dựa vào tự nhiên (natural based NBS) ngày càng trở nên quan trọng trong quy hoạch đô thị. Các giải pháp dựa vào tự nhiên có tiềm năng giải quyết các thách thức về môi trường và xã hội như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí, an ninh nguồn nước,  an ninh lương thực, sức khỏe con người và quản lý thảm họa do thiên nhiên gây ra. Điều này cũng bao gồm việc mở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng xanh  – xanh (green-blue infrastructure, GBI) – một mạng lưới quy hoạch chiến lược về các diện tích tự nhiên và bán-tự nhiên.

Việt Nam là một trong những nước có mật độ dân số cao trên thế giới. Với tỉ lệ đô thị hóa hàng năm là 3.4%, Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, trong đó có những thành phốcấp 2  như Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Dân số đô thị ở Việt Nam sẽ tăng từ mức 30% hiện tại lên khoảng 50% vào năm 2050. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong số năm nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi biến đổi khí hậu. Miền Trung Việt Nam và các thành phố ở vùng này như Huế đặc biệt bị ảnh hưởng bởi bão, bão nhiệt đới, mưa to và các đợt  nóng cực đoan, mà thường dẫn đến mất mát về người và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Do tầm quan trọng nổi bật về du lịch và lịch sử, Huế được xếp vào các “đô thị Loại I – thành phố ưu tiên hàng đầu” của chính phủ và do đó là một trường hợp điển hình đại diện cho hơn 65 tỉnh thành khác ở Việt Nam. Các nhân tố này, cùng với sự tương đồng về cấu trúc quản lý hành chính, chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu làm cho Huế được lựa chọn là địa điểm lý tưởng cho thử nghiệm Phòng Đô thị học (Urban Learning Lab), các cách thức tiếp cận và đề án  được minh chứng tại đây có thể được chuyển giao tiếp cho các thành phố trực thuộc tỉnh khác ở Việt Nam.

Dự án “Green City Lab Huế” có mục tiêu là tạo ra không gian đa ngành và đa cấp cho nghiên cứu và thí điểm để phát triển, minh họa, đánh giá và thảo luận các ý tưởng và các đề án tái tạo ra và mở rộng cơ sở hạ tầng xanh -xanh (GBI) ở thành phố Huế, Miền Trung Việt Nam. Với sự hợp tác từ các bên liên quan từ các nhà khoa học, quản lý, giới chính sách và người dân, và xem xét các quy hoạch hiện có về phát triển đô thị, nhóm dự án sẽ triển khai việc trao đổi kiến thức, xây dựng các đề án và một cơ sở dữ liệu chung để cùng phối  hợp trong việc phát triển có quy hoạch chiến lược một mạng lưới  các diện tích tự nhiên và bán-tự nhiên ở thành phố Huế. Thông qua việc lồng ghép các giải pháp dựa vào tự nhiên và cách thức  tiếp cận xanh -xanh trong quy hoạch của thành phố Huế có thể giúp bảo vệ nhiều dịch vụ sinh thái đa dạng, nhờ đó tăng cường tính chống chịu về sinh thái và xã hội cho thành phố và vùng lân cận dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Đại học Humboldt tại Berlin, CHLB Đức và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung tại Huế và  được cấp kinh phí bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, CHLB Đức.

Các giải pháp dựa vào tự nhiên để tăng cường tính chống chọi khí hậu cho các vùng đô thị ở miền Trung Việt Nam

Thời gian

07/2019-12/2020

Địa điểm

Huế

Tài liệu

Poster_GreenCityLabHue

Điều phối (Đức)

GS. TS. Dagmar Haase
Trường Đại học Humboldt Berlin, Viện Địa lý
Unter den Linden 6
10099 Berlin
+49 30 2093 9445
dagmar.haase@geo.hu-berlin.de
https://fis.hu-berlin.de/converis/portal/Project/901190400?auxfun=&lang=en_GB

Điều phối (Việt Nam)

TS. Hoàng Lê Tuấn Anh
Viện nghiên cứu khoa học miền Trung
321 Huỳnh Thúc Kháng
TP Huế
+84 234 3523339
vanthu@hueiresd.vast.vn

Đối tác (Đức)

  • Trường Đại học Humboldt Berlin, Viện Địa lý
  • Viện nghiên cứu độc lập về các vấn đề môi trường (UIU), Berlin

Đối tác (Việt Nam)

  • Viện nghiên cứu khoa học miền Trung
  • Trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF)/Khoa biến đổi khí hậu
  • Trường Đại học khoa học Huế (HUSC)/Khoa Kiến trúc
VD-Office