Hạn chót cho Cuộc thi Giải thưởng Tài năng Xanh BMBF 2022: 24/05/2022

Kể từ năm 2009, cuộc thi Giải thưởng Tài năng Xanh là cuộc thi thường niên do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài trợ và được thực hiện bởi Cơ quan Quản lý Dự án tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR). Mục đích chung của nó là nỗ lực hợp tác quốc tế trong nghiên cứu tính bền vững.

Giải thưởng bao gồm:
(1) Lời mời đến Diễn đàn Khoa học Ảo 2022
(2) Lưu trú nghiên cứu tại Đức 2023
(3) Truy cập vào mạng lưới Tài năng xanh nổi tiếng

Yêu cầu đối với người tham dự:
(1) Là sinh viên Thạc sĩ / Tiến sĩ, postdocs, và các chuyên gia trẻ với không quá ba năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp
(2) Định hướng rõ rệt vào phát triển bền vững và cách tiếp cận liên ngành
(3) Quan tâm đặc biệt đến việc thiết lập quan hệ hợp tác với các chuyên gia khoa học hàng đầu của Đức
(4) Trình độ tiếng Anh xuất sắc và điểm trên trung bình
(5) Không phải là công dân Đức và cũng không phải là cư dân của Đức

Tờ rơi giới thiệu cuộc thi: xem tại đây.
Đăng ký trực tuyến tại: https://ptoutline.eu/app/greentalents2022
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2022, 2 p.m. CEST
Thông tin thêm: https://www.greentalents.de

VD-Office