Hoãn Tuần lễ nước tại Việt Nam năm 2020

Thời gian:

chưa xác định

Địa điểm: Trung tâm Almaz, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung

Do tình hình dịch bệnh CoVid-19 lan rộng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định hoãn sự kiện này vô thời hạn.

Thể loại:

VD-Office