Hội nghị thượng đỉnh khoa học UNGA76: Hội thảo hướng dẫn viết đề xuất nghiên cứu của EU ngày 16 & 23/9/2021

Thời gian:

16. & 23.09. 2021, 21:00 - 23:00 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: The UNGA76 Science Summit

Nội dung

Hội thảo về ”Viết Đề xuất Nghiên cứu” được tổ chức trong  khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Khoa học tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76 (UNGA76) ở New York vào tháng 9 năm 2021 nhằm cung cấp thông tin về cách viết một đề xuất cạnh tranh cho các chương trình tài trợ của Châu Âu (EU).

Liên minh châu Âu sử dụng các chương trình tài trợ của EU như một trong những công cụ để thực thi các chính sách của EU. Hiện tại, có hơn 30 chương trình tài trợ cho giai đoạn 2021 – 2021.

Hội thảo được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Seán McCarthy từ Hyperion Ltd (www.hyperion.ie). Nội dung chính của hội thảo bao gồm:
(1) Tổng quan về các chương trình tài trợ của EU
(2) Tổng quan về Horizon Europe
(3) Mạng lưới chiến lược ở cấp độ Châu Âu
(4) Các đề xuất cho Horizon Europe được đánh giá thế nào
(5) Hướng dẫn Viết các đề xuất về Horizon Europe

Thông tin chi tiết và đăng ký miễn phí tại:
Hội thảo Viết Đề xuất Nghiên cứu, ngày 16 tháng 9 năm 2021, 21:00 – 23:00 (GMT + 7)
hoặc Hội thảo Viết Đề xuất Nghiên cứu, 23 tháng 9 năm 2021, 21:00 – 23:00 (GMT + 7)

 

Thể loại:

VD-Office