Hội thảo CLIENT II

Thời gian:

17.09.2019-18.09.2019

Địa điểm: Berlin

Đơn vị tổ chức: BMBF / Adelphi

Nội dung

Hội thảo về Chương trình CLIENT II diễn ra vào ngày 17.09. – 18.09. tại Berlin. Các đối tác dự án thảo luận các giải pháp và ứng dung trong lĩnh vực nước, khí hậu, môi trường và năng lượng. Có nhiều đại diện của các dự án nghiên cứu hợp tác Đức – Việt cũng tham gia.

Thể loại:

VD-Office