Hội thảo CLIENT II

Thời gian:

17.09.2019-18.09.2019

Địa điểm: Berlin

Đơn vị tổ chức: BMBF / Adelphi

Nội dung

Hội thảo về Chương trình CLIENT II đã được tổ chức  vào ngày 17.09. – 18.09. tại Berlin với sự tham gia của nhiều dự án nghiên cứu Việt-Đức . Tại hội thảo các đối tác dự án đã thảo luận về các giải pháp và ứng dung trong lĩnh vực nước, khí hậu, môi trường và năng lượng.

Thể loại:

VD-Office