Hội thảo “Cơ hội đầu tư ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu”

Thời gian:

28.10.2020, 15:00 - 16:30 (GMT+7)

Địa điểm: online

Nội dung

Ngày 28/10 Hội thảo trực tuyến về “Cơ hội đầu tư ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu” được tổ chức bởi công ty Informa Markets Việt Nam và chủ trì bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến nhu cầu và thách thức cũng như cơ hội cho ngành nước ở Việt Nam bao gồm cấp nước, xử lý nước thải, và hệ thống thoát nước; cơ hội kinh doanh trong bao gồm lĩnh vực môi trường và nước từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA); đóng góp của EVFTA cho ngành nước tại Việt Nam, hồi phục tốt hơn sự hợp tác về nước; nội dung chính về dự thảo luật cấp nước ở Việt Nam; kinh nghiệm từ công ty cổ phần nước và môi trường Bình Dương (BIWASE); và các hoạt động của công ty Ý về các dịch vụ thiết bị nước – VALVOTUBI IND. S.R.L.

Bản ghi âm hội thải và thông tin chi tiết tại:
https://www.youtube.com/watch?v=Hota3-sF48w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1aHuSZIXAWF6XLujs0BSgkhFc7SGAuyn5/view

Thể loại:

VD-Office