Hội thảo của dự án BioRist

Thời gian:

04.04.2019-06.04.2019

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Biên Hòa

Nội dung

Từ ngày 4 đến 06.04. 2019, hội thảo của dự án Biorist với tiêu đề“Sử dụng chất thải nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu ở Đông Nam Á” đã diễn ra tại TP HCM. Bên cạnh các đối tác dự án từ Trường Tổng hợp Kỹ thuật Berlin, Công ty công nghệ môi trường Herbst Umwelttechnik và Đại học Công nghiệp TP.HCM còn có các khách mời từ các trường Đại học Việt Nam và Quốc tế, như Viện quốc tế lúa gạo IRRI, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ, Văn phòng nghiên cứu về bền vững tại Việt Nam và sự tham gia của các doanh nghiệp. Vào ngày thứ 3 của hội thảo, việc sử dụng dư lượng hữu cơ đã được giới thiệu  tại nhà máy đường TTC ở Biên Hòa.

Thể loại:

VD-Office