Hội thảo của NASATI-EURAXESS về phát triển năng lực cho các nhà nghiên cứu và nhà khoa học Việt Nam

Thời gian:

29/08/2022, 12:30 - 17:00

Địa điểm: NASATI Headquarters, 24 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi

Đơn vị tổ chức: NASATI und EURAXESS

Nội dung

Ngày 29/08/2022, từ 12:30 PM đến 5:00 PM, NASATI và EUROAXESS sẽ phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu Việt Nam. Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức hybrid.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký, địa điểm và chương trình hội thảo, vui lòng truy cập Nasati Euraxess capacitydevelopment workshop

Thể loại:

VD-Office