Hội thảo đánh giá tình hình của dự án CaMaRSEC vào ngày 18 tháng 3 năm 2021: Tin báo chí

Nội dung

Đại học Hamburg và Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam với tư cách là đối tác của dự án đã gửi một báo cáo cho báo chí về Hội thảo vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Hội nghị đã được đăng tải bằng tiếng Việt trên Tạp chí Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Báo điện tử của Bộ Xây dựng và trên trang web của Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam.

Bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh của báo cáo này có thể tìm thấy tại đây: Press_Outreach_CAMaRSEC Status Conference _18.03.21_VIBM_UHH

Thể loại:

VD-Office