Hội thảo của dự án VietProtection tại Hải Phòng

Thời gian:

22.11.2018

Địa điểm: Hải Phòng

Nội dung

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm hội nghị Hải Phòng, nhóm dự án VietProtection đã tổ chức hội thảo ” Tăng cường khả năng của Việt Nam trong bảo vệ người dân và quản lý thiên tai – Trường hợp của thành phố cảng Hải phòng và tỉnh miền núi Hòa Bình”. Hội thảo là một phần của chương trình làm việc của nhóm nghiên cứu CHLB Đức tại Việt Nam sau hội thảo khởi động dự án tại thành phố Dortmund tháng 09 năm 2018.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia Đức và Việt Nam cùng các đại điện của cơ quan trung ương và địa phương. Đặc biệt, chính quyền Hải Phòng và Hòa Bình đã thể hiện sự ủng hộ đối với dự án. Hội thảo đã tạo nên một diễn đàn hiệu quả nhằm thiết lập và tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Đức và Việt nam. Kết quả của đợt công tác lần này và các ý kiến thảo luận trong hội thảo sẽ được bổ sung vào đề cương nghiên cứu cho giai đoạn Nghiên cứu và phát triển của dự án (R&D).

Dự án VietProtection được thông qua tháng 06 năm 2018, là dự án chuẩn bị (xây dựng đề cương tìm đối tác cho dự án nghiên cứu và phát triển -R&D) thuộc chương trình tài trợ “Quản lý thiên tai và rủi ro quốc tế” (IKARIM) thuộc chương trình “Nghiên cứu an sinh xã hội” của Bộ Nghiên cứu và giáo dục CHLB Đức (BMBF) . Dự án hướng đến phát triển các giải pháp mang tính ứng dung cho việc phòng, chống và quản lý thiên tai cũng như hỗ trợ cho sự phục hồi sau thiên tai. Trọng tâm của dự án là nghiên cứu những tác động do bão và lũ tại thành phố ven biển (v.d. Hải Phòng) và các rủi ro về sạt lở đất tại vùng núi (như Hòa Bình). Tại  hai hội thảo tại Đức và Việt nam các bên cùng trao đổi kiến thức và thông tin để xác định các trọng tâm nghiên cứu cho giai đoạn sau.  Kết quả của dự án chính là bản đề cương  cho dự án nghiên cứu và phát triển R&D.

Dự án được chủ trì và điều phối bởi GS. TS. Nguyễn Xuân Thính, Trường quy hoạch không gian, Đại học kỹ thuật Dortmund.

 

Thể loại:

VD-Office