Hội thảo HOPE # 1 vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 về “Các chính sách và thực tiễn phối hợp với người sử dụng tòa nhà để tạo nên môi trường sống hạnh phúc và bền vững ở các thành phố Việt Nam”

Thời gian:

14:00 - 16:30 (VN time), 09:00 – 11:30 (GER time), 20th April 2022

Địa điểm: online & in person at Sheraton Hotel in Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Competence Centre for Sustainable Building in Vietnam (CCSB-VN) based at Hanoi University of Civil Engineering (HUCE) & Hamburg University

Nội dung

Hội thảo là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện trong khuôn khổ dự án “Các chính sách và thực tiễn xây dựng hướng tới sức khỏe và bền vững  nhằm tạo nên sự hạnh phúc và quản trị đô thị xanh tại Việt Nam (HOPE)”. Dự án do Quỹ Konrad Adenauer của Đức (KAS) tài trợ. Đây là một dự án hợp tác ba bên do KAS, Trung tâm Năng lực về Xây dựng Bền vững tại Việt Nam thuộc Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Hamburg hợp tác thực hiện.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội và đồng thời dưới hình thức trực tuyến. Hội thảo sẽ thảo luận về cách thức cải thiện các chính sách và thực tiễn tại các thành phố của Việt Nam nhằm thu hút sự tham gia của những người sử dụng các tòa nhà trong việc tạo ra một môi trường sống an lành và bền vững..

Nội dung chi tiết của hội thảo như sau:
Giới thiệu dự án
Chương trình Hội thảo
– Bản đăng ký bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

 

Thể loại:

VD-Office